Child pages
  • Eksamensoppgaver i elektromagnetisme

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eldre eksamensoppgaver i elektromagnetisme

Høst 1993 Løsning

Vår 19941998 Løsning

 

...

...

...

 

Høst 19971994 Løsning

 

 

...

Høst 1993 Løsning

Eksamensoppgavene i elektromagnetisme mellom 1998 og 2003 er i en litt annen stil, så for ikke å forvirre er de ikke lagt ut her.

Notasjon i eksamensoppgaver 1993-1998 (vår notasjon i parantes)

...