Child pages
 • Mobile enheter

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Excerpt
hiddentrue

<kort beskrivelse av tjenesten>Tjeneste for drift og administrasjon av mobile enheter.

Section
Column
width700px

Tilbake til tjenestekatalogen

Drift og administrasjon av mobile enheter med enten IOS eller Android

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte

Fordeler og hovedegenskaper

<beskrivelse>

Innholdet av tjenesten vil variere noe med hensyn på om det er en NTNU-eid eller privat enhet.

Fjernsletting

Lokal appstore

Overvåking

Policyer

Krav

<beskrivelse>

Hvordan komme i gang?

<beskrivelse>Tilgang til tjenesten kan bestilles til Orakeltjenesten.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Column
width350px
Panel

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret
Column

 

...