Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Javascript objektet som injiseres har tydelig definerte interfaces, som dokumenteres i InterfacesInc eksempelet på GitHub kontoen vår. I denne koden ligger også to event klasser og lytte interfacer. Denne koden er med i appen, så du trenger ikke å laste opp denne filen når du laster opp kode til appen.

Code Block
languagejava
titleInterfaces
linenumberstrue
/** 
 * PLabOrientationEvent is the event object received when phone changes orientation 
 */ 
class PLabOrientationEvent { 
 /** 
  * alpha - magnetic direction (in degrees) 
  */ 
 float alpha; 
 /** 
  * beta - tilt front-to-back, front is positive (in degrees) 
  */ 
 float beta; 
 /** 
  * gamma - tilt left-to-right, right is positive(in degrees) 
  */ 
 float gamma; 
}

/** 
 * PLabAccelerationEvent is the event object received at regular intervals, telling what acceleration is 
 */ 
class PLabAccelerationEvent { 
 /** 
  * x - acceleration in x direction 
  */ 
 float x; 
 /** 
  * y - acceleration in y direction 
  */ 
 float y; 
 /** 
  * z - acceleration in z direction 
  */ 
 float z; 
 /** 
  * timestamp - when the acceleration was meassured 
  */ 
 float timestamp; 
}

/** 
 * PLabBridge is the interface we have for communicating with the plab app. 
 */ 
interface PLabBridge { 
 /** 
  * gets the width we have available to draw on 
  */ 
 public int getWidth (); 
 /** 
  * gets the height we have available to draw on 
  */ 
 public int getHeight (); 
 /** 
  * sends a string to a connected bluetooth device. Can not send more than 20 characters. 
  */ 
 public void send (String string); 
 /** 
  * register callback function that will get the data sent from the connected device 
  */ 
 public void subscribeMessages (PLabRecv sub); 
 /** 
  * Disconnects the device and returns to main menu 
  */ 
 public void disconnect(); 
 /** 
  * hides the back button 
  */ 
 public void hideBackButton(); 
 /** 
  * display the back button 
  */ 
 public void showBackButton(); 
  
 /** 
  * make the device vibrate for given amount of time. On iOS time will be ignored. 
  */ 
 public void vibrate(int milliseconds); 
 /** 
  * Listen for device orientation changes 
  */ 
 public void addDeviceOrientationListener(PLabOrientationListener listener); 
 /** 
  * remove device orientation changes listener 
  */ 
 public void removeDeviceOrientationListener(PLabOrientationListener listener); 
 /** 
  * Listen for device acceleration changes 
  */ 
 public void addDeviceAccelerationListener(PLabAccelerationListener listener); 
 /** 
  * remove device acceleration changes listener 
  */ 
 public void removeDeviceAccelerationListener(PLabAccelerationListener listener); 
 /** 
  * Set milliseconds between each acceleration update 
  */ 
 public void setDeviceAccelerationUpdateInterval(int milliseconds); 
} 
 
/** 
 * A simple interface that defines the callback read function 
 */ 
interface PLabRecv { 
 /** 
  * The callback function. Will be called when the connected device sends something to this program. 
  */ 
 public void receive(String message); 
} 
 
/** 
 * PLabOrientationListener is the interface describing an orientation change listener 
 */ 
interface PLabOrientationListener { 
 public void deviceOrientation(PLabOrientationEvent event); 
} 
 
/** 
 * PLabAccelerationListener is the interface describing an acceleration event listener 
 */ 
interface PLabAccelerationListener { 
 public void deviceAcceleration(PLabAccelerationEvent event); 
}

Her har vi to interfaces, PLabBridge og PLabRead. PLabRead er callback funksjon når vi mottar data fra bluetooth enheten.

Oversikt over de ulike klassene og interfacene:

typenavnbeskrivelse
class
PLabOrientationEvent
Objekt som inneholder informasjon om orientering. Mottas av lytter til orienteringsendringer.
class
PLabAccelerationEvent
Objekt som inneholder informasjon om enhetens akselerasjon. Mottas av lytter til akselerasjonsendringer.
interface
PLabBridge
Det injiserte objektet. Brukes til å kommunisere med telefonen. Kopi av dette mottas en gang i metoden bindPLabBridge().
interface
PLabRecv
Inneholder en callback funksjon som mottar tekst. Implementer denne for å lytte etter meldinger som kommer fra Bluetooth enhet.
interface
PLabOrientationListener
Lytter etter endringer i orientering. Bruk denne for å følge med på hvilken vei telefonen peker.
interface
PLabAccelerationListener
Lytter etter akselerasjon. Bruk denne for å følge med på bevegelser av telefonen.

 

Javascript objektet injiseres ved at bindPLabBridge kalles. Her kan du registrere lyttere ved hjelp av callback funksjoner. Den som er relevant relevante er subscribeReadsubscribeMessages(). subscribeError() vil ved enkelte feil internt i appen bli kalt, noe som i all hovedsak har vært brukt i løpet av utviklinga av appen og egentlig ikke trengs lenger, addDeviceOrientationListener() og addDeviceAccelerationListener().

Se "Processing, Arduino, Bluetooth" for en oversikt over eksempler i bruk.

Vi vil også anbefale dere å kalle size(bridge.getWidth (), bridge.getHeight ()); i løpet av bindPLabBridge(). Da får dere muligheten til å tegne på hele skjermen til den mobile enheten.

...