Child pages
  • 3. Ultralyd - HC-SR04

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NewPing er et bibliotek som gjør det enkelt å skaffe ganske nøyaktige avlesninger. Vi har lagt det ut, og kompatibilitetsinformasjon kan finnes på informasjon om Arduino bibliotek, eller på bibliotekets egne nettsider.

...

Oppkoblingen gjøres slik:

 

TwoSonars

Dette eksempelet måler avstanden fra to ulike ultralydsensorer hvert sekund og skriver ut resultatet til seriellvindu.

Koden ligger i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/04.ProximitySensor/TwoSonars.

Oppkoblingen gjøres slik:

Image Added Image Added

Eksempel uten bruk av bibliotek

...