Child pages
 • 1. Generelt om sensorer og trykknapper

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagecpp
titleOmregning fra spenning til temperatur
int reading, voltage, temp;


void setup(){
}


void loop(){
 reading=analogRead(0A0);     // Leser av spenningen på A0 
 voltage=reading/204.6;     // Regner om avlesning til spenning
 temp=( voltage * 40 ) - 100;  // Tallet 40 er 200/5 som tilsvarer antall grader per volt
}                  // Vi må trekke fra 100 siden 0V tilsvarer -100°C

...

Code Block
languagecpp
titleOmregning med map
int reading, temp;


void setup(){
}


void loop(){
 reading = analogRead(0A0);
 temp = map( reading, 0, 1023, -100, 100);
}    

...