Child pages
  • 1. Generelt om sensorer og trykknapper

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Noen av de enkleste digitale sensorene er trykknapper. De trykknappene du har fått utdelt har to bein koblet sammen. Under er et bilde som viser en slik knapp fra undersiden. Hvilke bein som er koblet sammen er tegnet inn.

Image AddedBilde av knapp sett nedenfra med inntegnet kretsskjema.

Under er en oppkoblet krets med trykknapp som vi bruker som eksempel her.

 

Her er både kretsskjema og breadboard view. Legg merke til at knappen har fire bein, hvor to og to er koblet sammen. De føttene som er "på samme side" er de som brytes. Motstanden gjør at du ikke kortslutter Arduinoen når du trykker på knappen, og at pinne 6 faktisk kan lese av en definert verdi når knappen ikke er trykket inn. En ekstra sikkerhet hadde vært å koble inn en ekstra motstand på 220 ohm mellom 5 volt ut og knappen. Dette hadde forsikret at hvis du trykker på knappen, og Arduinoen har definert pinne 6 som utgang med verdi lav, hadde det ikke oppstått kortslutning.

...