Child pages
  • HiG - dokumentarkiv

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Styrets behandling av saken
Pressemelding fra Høgskolen i Gjøvik etter styremøte 27.10.14 
www.hig.no/nyheter/arkiv/2014/hig_har_valgt_ntnu


Kronikker:
Kompetanse for regional vekst_15 12 14
Et faglig robust universitetscampus_28.10.14

...

Brev fra KD:
Brev fra KD til NTNU, 24.11.14.
Brev fra KD til HiT og HBV, 04.12.14. 

Styrets behandling av saken
Pressemelding fra Høgskolen i Gjøvik etter styremøte 27.10.14 www.hig.no/nyheter/arkiv/2014/hig_har_valgt_ntnu