Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%

Denne tutorialen vil hjelpe deg å komme i gang med Confluence.

Children Display
styleh5Column
Info
iconfalse

Hva er et space?
Et space er et område i ConfluencConfluence, som inneholder dine wiki-sider. Du kan tenke på hvert space som et del-space, eller mini nettsted, hver med sin egen hjemmeside.

Hva er Dashboard?
Dashboard er hjemmesiden til din Confluence wiki. Dashboard har en liste over alle space i din wiki, i tillegg til opplisting av nylig endret innhold.

Hva er en wiki?
En wiki er programvare som gjør det mulig for deg og dine kollegaer å lage og editere websider raskt og enkelt. Bare klikk, editer og lagre. Innhold publiseres umiddelbart.

Hva er Confluence?
Confluence er en enterprise wiki med ekstra kommunikasjons vertkøy, som inkluderer nyhter/blogg og RSS feeds.

Hva gjør Confluence til en enterprise wiki?
Ulike organisasjoner bruker Confluence for ulike formål: som intranett for bedriften, hjemmeside, prosjektområde, kunnskapsbase, dokumentasjonsbase og andre typer implementasjoner.