Child pages
 • Christoffer 2017.11.17 - 2018.04

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Referat møte 2018.02.26

 • Mangler nok erfaring til å skrive god background
  • Metode
 • Har så langt bare gjort TDF-IF, etc.
 • Facebook API. La seg inspirere av hvordan DNB sin knowledge-base for facebook-boten virker.
 • Trenger tilbakemelding på planen. Skriver en grov skisse til torsdag.

...

Meeting 2018.09.01

Ingen identifiserbare data i chat-loggene.

...

https://www.dn.no/grunder/2017/04/16/0844/Handel/her-er-56-sporsmal-dnbs-robot-kan-svare-pa

Referat skype møte 2017.11.29:

 • Testet messenger bot (DNB facebook)
 • Fått tilbakemelding av Björn Gambäck
  • Tipset om Masimilliano Ruocco
 • Christoffer: reiser til Oslo i morgen 30.11 for møte med chatbot team

...

 • Facebook messenger chatbot er en MVP for å teste ut hva som var mulig å få til
 • Det arbeides med utvikling av en chatbot med API som kan brukes i flere applikasjoner
  • DNBs egne apper (Android, iOS)
  • Brukes i nettbank og på DNBs hjemmesider
  • Eventuelt brukes av tredjeparter (Apps f.eks.) gjennom APIer
 • Denne er ikke i produksjon da det fremdeles arbeides med kravspesifikasjon og bestemmes hvilke løsninger som skal benyttes
 • DNB arbeider med Artificial Solutions (Stockholm), men det er fremdeles manuell validering og kartlegging av intent som må til da det ikke er laget for læring ut over det som allerede er lagt inn
 • Ønsker fra DNB:
  • Identifisere intent ut i fra chatlogger og se hvor det er størst forbedringspotensiale for boten
  • Foreslå til agenter som driver manuell opplæring hva boten tror er intent, gjerne med hvor stor sikkerhet den tror den har funnet intent
  • Vil ikke at det skal være helt automatisk da det er ikke bra om bot gir feil svar, men en kombinasjon av unsupervised og supervised learning
 • Data:
  • Maskerte logger fra messenger bot, både bot og eventuell overgang til kunderådgiver
  • Maskerte logger fra chat i nettbank direkte med rådgiver
   • Kan brukes til å identifisere patterns på hva kunder spør mer/mindre om
 • Både bot og kunderådgiver har krav om å ikke hente ut eller gjøre noe med personlig data, alt som kan identifisere en kunde er fjernet fra loggene

Referat møte 2017.11.17

Spørsmål:
- Evaluere eksisterende eller forsøke nye teknologier?
- Krav til utviklingsarbeid
- Grunnleggende problemstilling
- Innhold til prosjektoppgave
- Hypoteser
- Resultater
- Avgrensning

Info fra dnb
    - Endelig rammeverk ikke satt
    - MVP i produksjon
    - morphological and syntactic analysis
    - nevrale nett for NLP
    - ikke detaljert informasjon om klassifisering algoritme
    - arbeide med team i Oslo for dypere forståelse av nåværende produkt

...