Child pages
  • Forelesningsplan

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppsummering fra i dag

...

 

View file
nameTFE-4120-Forelesningsoppsummering-Kummulativ_2018-0102-3005.pdf
height150

Uke 2:
Ma 8/1-18: Introduksjon. Vektoranalyse. (Kap. 1) 
Tir  9/1-18: Videre på vektoranalyse (Kap. 1), Oppstart Elektrostatikk (Kap. 2) Oppsummering Forelesning #1-2

...

Uke 6:
Ma 5/2-18: Forts. Ideelle ledere; lyn, speilladningsmetoden (2.7)  Kapasitans ,  Energi i en kondensator (2.8)    Oppsummering Forelesning #9
Ti   6/2-18: Forts. Kapasitans; Energi i elektriske felt (2.9) 
Ti   6/2-18:   
Strøm, strømtetthet, tap, resistans og ladningsbevarelse (2.10) 

...