Child pages
  • Forelesningsplan

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppdatert oppsummering fra i dag

...

 

View file
nameTFE-4120-Forelesningsoppsummering-Kummulativ_2018-01-2930.pdf
height150

Uke 2:
Ma 8/1-18: Introduksjon. Vektoranalyse. (Kap. 1) 
Tir  9/1-18: Videre på vektoranalyse (Kap. 1), Oppstart Elektrostatikk (Kap. 2) Oppsummering Forelesning #1-2

...

Uke 5:
Ma 29/1-18: Grensebetingelser for E og D (2.5)   Poissons og Laplace' likning (2.6)   Oppsummering Forelesning #7
Ti   30/1-18: Forts: . Poissons og Laplace' ligning (2.6), Ideelle ledere, lyn, ; Faraydaybur , Speilladningsmetoden (2.7)    Oppsummering Forelesning #8

Uke 6:
Ma 5/2-18: Forts. Ideelle ledere; lyn, speilladningsmetoden (2.7)  Kapasitans,  Energi i en kondensator (2.8)  Energi i elektriske felt (2.9) 
Ti   6/2-18:
Strøm, strømtetthet, tap, resistans og ladningsbevarelse (2.10) 

...