Child pages
  • Forelesningsplan

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppsummering fra forelesning 29/1

...

 

View file
nameTFE-4120-Forelesningsoppsummering-Kummulativ_2018-01-2329.pdf
height150

Uke 2:
Ma 8/1-18: Introduksjon. Vektoranalyse. (Kap. 1) 
Tir  9/1-18: Videre på vektoranalyse (Kap. 1), Oppstart Elektrostatikk (Kap. 2) Oppsummering Forelesning #1-2

...

Uke 5:
Ma 29/1-18: Grensebetingelser for E og D (2.5)   Poissons og Laplace' likning (2.6)   Oppsummering Forelesning #7
Ti   30/1-18: Forts: Poissons og Laplace' ligning (2.6), Ideelle ledere, lyn, Faraydaybur, Speilladningsmetoden (2.7)

...