Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Se protokollen for årsmøte NTNU for 2016! Signert utgave finner du her. (signert)

Når: Tirsdag 14. februar 2017, kl. 16:00 (litt mat fra 15:30)
Hvor: Rådsrommet Elektro, NTNU Gløshaugen (G144)
 

Det vil bli enkel matservering med drikke og kaffe før møtet fra ca. 15.30. På grunn av matserveringen ber vi om at du sender en e-post til: finnarve@ntnu.no med bekreftelse på deltakelse.

Årsmøtet vil bli avholdt som en video-konferanse med Ålesund og Gjøvik. Ta kontakt med lokal hovedtillitsvalgt i Gjøvik (Rune Strand Ødegård, rune.oedegaard@ntnu.noog Ålesund (terje.tvedt@ntnu.nofor mer informasjon om dette.
 
Foreløpig agenda for møtet er vedlagt denne email. Innspill til andre saker på årsmøtet sendes til finnarve@ntnu.no senest 2 uker før årsmøtet.

...