Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

        Lag en funksjon sammenlikne(A, B) som tar inn to tall som parametre, og sammenlikner disse. Den skal returnere true dersom tallene er like, og false ellers. Det er ikke lov å bruke ==, men andre operatorer er lov.7

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> sammenlikne(3,4)
ans =
     0
>> sammenlikne(3,3)
ans =
     1