Child pages
 • Mobile enheter

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
hiddentrue

Tjeneste for drift og administrasjon av mobile enheter.

Section
Column
width700px

Tilbake til tjenestekatalogen

Drift og administrasjon av mobile enheter hos renholdere med enten IOS eller Android

Hvem er tjenesten for

 • ansatte

Fordeler og hovedegenskaper

Innholdet av tjenesten vil variere noe med hensyn på om det er en NTNU-eid eller privat enhet.

Fjernsletting

Lokal appstore

Overvåking

Policyer

Krav

<beskrivelse>

Hvordan komme i gang?

Tilgang til tjenesten kan bestilles til Orakeltjenesten.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Column
width350px
Panel

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret
Column