WWW.NTNU.NO/WIKI UTILGJENGELIG PGA OPPGRADERING
www.ntnu.no/wiki  skal oppgraderes fredag 24/3 mellom 16.00 og 23.30. Mens arbeidet pågår vil wikien være utilgjengelig. Det må påregnes noe ustabilitet på wiki-løsningen resten av helgen.