Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sjekk: Hvor mange navn forekommer i oppslagsverk for kanjinavn

Ratio: Wikipedia navn i forhold til artikler

Antall artikler i den japanske Wikipediaen


En ganske standard navnebok for lesninger har>

名前の読み方辞書

2200 kanjier, kombinert til 9500 lesninger

En annen 137'000 lesninger

 

Japansk Wikipedia ca 983'000 artikler

  • No labels