Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Table of Contents

  • er 1.4.1 nødvendig? Hvis ikke kutt.
  • Related works kan inn i kapittel 2, og så blir Wikipedia Article types en undertittel til kapittelet om Related Works

Related Works

Gjør artiklene klikkbare så man kan gå rett inn på dem. Hrefs-pakke eller noe liknende. Fokus på resultater. 

  • Hva er min ACCURACY? Presisjon! Definer hva BASELINE PÅ 51.7% i Large-Scale Named Entity Disambiguation Based on Wikipedia Data betyr for noe.

 

Appendix C: Ta med engelsk parantes etter hvert ord (for at ARU henger sammen)

 

1.2 Itemize istedetfor numerize: RQ1, RQ2, RQ3. Lettere å referere til (Conclusions-kapitlet?)

 

Intro til kapittel 3 er tynn. Ha med oversikt for hva som står i kapitlet. Dette kan hvert kapittel egentlig ha. "Hva betyr det som står der?" 

 

Trenger jeg kapittel 4? Kan det kuttes? Tegn nytt diagram. Og gjerne flere. Forenklet diagram i kapittel 1 og mer komplisert i kapittel 4 kanskje.

I kapittel 1 kan vi bare ha: Hva kommer inn? Wikipedia, hva kommer ut? Database. Så bare en enkel blackbox.

Det blir aldri for mange figurer. Ta gjerne med flere. Å bryte opp med bilder og figurer er bra. Folk som leser må få litt variasjon. Masse figurer. På F-score tekster.

 

Bullet points i kapittel 1.1 kan skrives ut og forklares i mer detalj. Samme med 1.4.

 

1.6: Skjønner ikke hva det handler om. Bruk mer enn 7 ord på en innledning.

 

Sjekk de som siterer de jeg har sitert nylig. Finn nyere forskning på feltet. Her er det mye som kan dyttes inn. Noen har opptil 20 sider med related works!!!

 

5.2.2 - Prøv å få med en kort engelsk forklaring for hvert av ordene

 

5.2.3: Ikke bullet points siden det kommer kortere avsnitt om hver del siden. Også: "Two most significant", må oppdateres til "Three"

 

Tabell 6 må oppdateres.

 

FYLL PÅ MASSE: 6.2 mangler intro fullstendig.

 

TODO'ene må gjøres. Veldig mange akkurat nå.

 

FRYKTELIG MYE BULLET POINTS i teksten.

  • No labels