Child pages
 • Autumn Projects and Master Thesis Students Guidance
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Her samler jeg informasjon som er nyttig for de som skal skrive høst-prosjekt eller Master-Oppgave ("Mesterverk") på NTNU.

Tar det på norsk i første omgang, så får vi se om det blir nødvendig med oversetting til Engelsk etterhvert.

IMRaD

Når du nå skal skrive en vitenskapelig tekst, så er følgende mal veldig nyttig:

 1. Introduksjon
  1. Motivasjon
  2. Mål
  3. Forskningsspørsmål
 2. Metode
  1. Råvarer (Hardware)
  2. Programmeringsspråk og -metodologi (Software)
  3. Eksperimenter og teori rundt det
 3. Resultater
  1. Oppsummering av resultater
 4. Diskusjon
  1. Hva gikk bra?
  2. Hva var dårlig/uventet?
  3. Hva må gjøres videre ("Future Work")

 

 • No labels