Child pages
  • 2017.05.05
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Andreas og Magnus:

  • Tenk på mulighet for korrekturlesing for hverandre.

  • Rune trenger minst 2 uker for å kunne gi tilbakemelding i tide.

Truls og Lars:

  • Fokus på skriving
  • Alle undersøkelser ferdig. 40.

Audun:

  • Sjekke ut false positives / negatives
  • Novel: Vurdere raskere algoritmer vs. "bedre algoritmer". Viktig ved "re-indeksering on the fly" etc.

 

Satser på nytt tilbakemeldingsmøte 12/5-17

  • No labels