Child pages
 • 2017.03.24
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Savnet tre deltagere i dag... Kan dere legge inn en skriftlig oppdatering her?

Andreas og Magnus:

 • Terje Rydland er tilgjengelig for utprøving av systemet. 

Truls og Lars:

 • Har jobbet mest med rapport.
 • Kjørt spørreundersøkelse, 85 svar.
 • Spørsmål: Hvordan behandle sensitiv data? Er prosjektet meldepliktig?
 • Er metoden grei? La oss spørre Kerstin!
 • Kommentar fra Rune: Tenk over hvilken tid man skriver rapporten i (noe er skrevet i fortid).
 • Planen videre:
  • Modellere CBR-delen etter svarene fra spørreundersøkelsen.
  • Kanskje teste på veiledere?

Terje Rydland har prøvd ut system, fant mange feil, noen er rettet nå.

 Audun:

 • Liten fremgang siden sist.
 • Undersøker mulighetene for å utvikle et nytt likhetsmål.
  • Hva slags tilnærming? NLP?
  • Rune tipser om at nevrale nettverk er populært under SemEval for tiden.
 • Til neste gang:
  • Flere kilder
  • Sjekke ut false positives

 

 • No labels