Child pages
 • 2017.02.20
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Andreas og Magnus:

Til neste gang

 • Figurer (gjenbruk i forhold til total tidsbruk)
 • Integrasjon mot utsida (hente ut godkjenninger)
 • Flere veildeder? Hvert fall nevne det
 • Deploy nyeste versjon

 

Truls og Lars: 

 • Gjort det som var planlagt (se forrige referat)
 • Forbereder undersøkelse 

Til neste gang:

 • Hvor kommer nye fagkoblinger fra? (Finnes det grensesnitt for studieveiledere)


Audun: 

 • Tabell over resultater
 • Sett på artikler til den nye measurements

Til neste gang:

 • Flere kilder
 • Sjekke ut false positives

 

 

 • No labels