Child pages
 • 2017.02.13
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Andreas og Magnus rekker dessverre ikke møtet i dag. Vi har avtalt brukertesting med en veileder kl. 15.

For å gi deg en kort statusoppdatering:

 • Jeg har vært i Oslo frem til nå, så dette er første dag vi jobber sammen etter jul
 • Denne uken kommer vi til å fokusere på brukertesting, og validering av konseptet
 • Den tid vi ikke bruker på testing, blir brukt til å kode videre på systemet
 • Satser på å spikre funksjonelle krav denne uken

Truls og Lars: 

Til nestegang:

 • Få program til å kjøre på server (utemner.idi....)
 • Idé til "future work": hvordan håndtere nytt format på rapporter
 • Snakke med Internasjonal seksjon om epostlister.
  • Lage spørreundersøkelse.


Audun: 

 • Jobbet med de konkrete tilbakemeldingene fra prosjekt i høst.
 • Skal følge den opprinnelig planen med å lage en ny mer avansert metode for å se om han kan forbedre resultatene. 
 • Vurdert å få til en enda mer simpel baseline enn høstprosjektet som kan være for avansert. 

 

 • No labels