Child pages
 • 2017.01.30
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Møte 30. Januar: 

Rune: Lite innspill til metoden, de av dere som evaluerer systemer: Har dere hørt om SUS (System Usability Score)? Kan dere bruke den i arbeidet deres?


Andreas og Magnus rekker dessverre ikke møtet i dag. Vi har avtalt brukertesting med en veileder kl. 15.

For å gi deg en kort statusoppdatering:

 • Jeg har vært i Oslo frem til nå, så dette er første dag vi jobber sammen etter jul
 • Denne uken kommer vi til å fokusere på brukertesting, og validering av konseptet
 • Den tid vi ikke bruker på testing, blir brukt til å kode videre på systemet
 • Satser på å spikre funksjonelle krav denne uken

Truls og Lars: 

 • Jobbet med å forbedre system til brukertesting, fant en del feil sist periode. 
 • Kjører brukertester på kjente personer med litt intensiver.
 • Har hatt møte med Kerstin Bach om CBR om metoder for å gjennomføre testing og finne resultater. 
 • Skal gjennomføre flere brukertester til neste gang. Polere systemet. 
 • Skrive om metoden som skal brukes. Flytte kapittel?

Audun: 

 • Jobbet med de konkrete tilbakemeldingene fra prosjekt i høst.
 • Skal følge den opprinnelig planen med å lage en ny mer avansert metode for å se om han kan forbedre resultatene. 
 • Vurdert å få til en enda mer simpel baseline enn høstprosjektet som kan være for avansert. 

 

 • No labels