Child pages
  • 2017.01.16
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Møte 16. januar 2017

Magnus og Andreas
- Ikke jobbet siden sist. Andreas er i Oslo. Oppstart i slutten av uka/neste uke
- Skal ha brukbarhetstest av papirprototype, og deretter implementasjon


Truls og Lars
- Ikke hørt noe mer fra Erik Houmb om oppsett av server
- Planlegger brukertesting


Audun
- Fått tilbakemelding på oppgave levert til jul

  • No labels