Child pages
  • 2016.12.05
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lars og Truls
- Laget parser-script som henter reell data
- Har hentet data fra 3000 rapporter
- Laget funskjonaltiet for å lagre valgte eksterne emner, som deretter kan matches med interne emner
- Plan fremover: Få feedback på systemet. Skriving


Audun
- Innlevering av rapport neste uke. Jobbet mye med denne
- Ferdig med koding inntil videre


Andreas og Magnus
- Laget og gjennomført en questionnaire. Fått mye bra feedback, og kontaktinfo til veiledere som ønsker å delta i utvikling av systemet
- Har laget papirskisser av planlagt system. Gjennomført èn brukertest. Planen er å gjennomføre flere etter jul

  • No labels