Child pages
 • 2016.11.21
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Møte på ITV-122, frem til kl 15-16

Truls og Lars

 • Trenger mange flere eksisterende matcher.
 • Tenker å ha et system for å sende forslag til veileder. Skal de ha egne kontoer på systemet?
 • Roller: student, veileder, (admin?)
 • Skriving? 
  • Method: Design Science, Rapid Prototyping
  • Skriver videre, forbedrer matching, og forbedre wiki-scraper
 • Result: Acceptance / Reject?
 • Programmere ferdig til neste møte.

Audun

 • Kom ikke. Vær så snill å oppdater her!
 • Gikk til ITV-242 (som reservert)
 • Fokus på Metode: Gullstandard, test-sett vs. treningsett.
 • Last opp mal
 • Få inn alle referansene fra starten av (kap 3).


Magnus og Andreas

 • Leser videre på gamle masteroppgaver, men lurer på hvilken karakter de fikk. Send epost og spør.

 • Kontakter Babak om input til metodekapittel.

 • Skriver videre på rapporten.
 • Forbedret preprosessering av tekst hentet fra innholdsfortegnelse ved å fjerne bøyninger. All preprosessering gjøres nå av NLTK, og ikke SciKit.

 • Tegnet opp graf ved sammenligning av bøker som viser forholdet mellom antall terms brukt og prosent likhet

 

 • No labels