Child pages
 • 2016.11.08
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Møte på ITV-122, frem til kl 12

Truls og Lars

 • Testet brukergrensesnittet på en student.
 • Method: Design Science, Rapid Prototyping
 • Result: Acceptance / Reject?
 • Skriver videre, forbedrer matching, og forbedre wiki-scraper

Audun

 • Gikk til ITV-242 (som reservert)
 • Fokus på Metode: Gullstandard, test-sett vs. treningsett.
 • Last opp mal
 • Få inn alle referansene fra starten av (kap 3).


Magnus og Andreas

 • Syk/På jobb, men
 • Sett gjennom tidligere masteroppgaver, med fokus på de som er innen samme retning som oss

 • Forbedret preprosessering av tekst hentet fra innholdsfortegnelse ved å fjerne bøyninger. All preprosessering gjøres nå av NLTK, og ikke SciKit.

 • Tegnet opp graf ved sammenligning av bøker som viser forholdet mellom antall terms brukt og prosent likhet

 • No labels