Child pages
 • 2016.10.24
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Truls og Lars

 • Finner fag-similarities gjennom MyCBR
 • Tilfeldig generert data enn så lenge
 • Man kan legge inn NTNU-fag du ønsker å ta
 • Jobbet med å forstå MyCBR funker
 • Scrapet UNSW-fag fra wikien
 • Forslag fra Rune: Begynn med ekte data
 • Til neste gang:
  • Dra inn reel data
  • Teste på personer
  • Få opp bedre kobling mellom anbefalte/godkjente fag


Audun

 • Ikke gjort så mye siden sist, prioritert andre fag
 • Audun kan ikke komme på neste mandag. Vi bytter til tirsdag 12-13 (Rom 242)
 • Fokus til neste gang:
  • Rapport
  • Litt progammring


Magnus og Andreas

 • Laget scrapers for Pearson og O'Reilly som henter ToC for en gitt ISBN
 • Endpoint som sammenligner to bøker i API'et
 • Til neste gang:
  • Må finne ut hvordan masteroppgaven skal formuleres (i forhold til at begge går Software)
  • Jobbe mer aktivt med masterskriving

 

 • No labels