Child pages
 • 2016.10.10
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Audun: 

 • Ble etterspurt mer lesbart output, er ordnet.
 • Viser nå hvilke fag som har mest likhet og nøkkelord som deles. 
 • Har lagd et script som går gjennom alle fag og ser om resultatene faktisk vises i course dependencies. 
 • Kan da lettere se om relevansen øker ved endringer. 
 • Har prøvd å sammenligne fagbeskrivelser på norskt, men får da dårligere resultater. 
 • Skal fokusere noe på rapport i den neste perioden. 
 • Har begynt å skrive bakgrunn og motivasjon på rapporten. 
 • Har ikke rapporten liggende noe sted, men tenker å legge den opp på sharelatex. 
 • Rune foreslår å bruke mer vitenskapelig begrep på resultatene. Precision og recall nevnes. Gir mer forståelig resultater. 

 

Truls og Lars: 

 • Hatt et kurs med Kerstin Bach i MyCBR. 
 • Opprettet en modell i MyCBR for å vise konseptuell metode.  
 • Generert caser for å teste similarities. Ser da likhetsverdier. 
 • Har ikke tilpasset similarity measures til data enda, dette skal testes videre senere med reel data. 
 • Skal ha møte med Kerstin for å videre undersøke mulighetene til MyCBR API. 
 • Hatt møte intersek som ga tilbakemeldinger på systemet og den tenkte løsningen. 
 • Kan kontakte Jan Grønsberg for å få tilgang til virtuell server.
 • Skal møte intersek og junior consulting for å gå vite mer om de nye erfaringsrapportene. 

 

Andreas og Magnus:

 • Hentet ned forkunnskapskrav for emner, og tegnet disse i avhengighetsgrafen
 • Sett på bruk av innholdsfortegnelse i pensumbøker (i pdf-format) for å sammenligne emner. Dette vil naturlig nok gi bedre resultater enn for eksempel sammenligning av emnebeskrivelser, men problemet er begrenset tilgang til pdf'er.
 • Bruk av NLTK for å preprosessere pensumbøker, og bygge index av innhold. Problemet her er som punktet over, at vi trenger tilgang til pensumbok i pdf-format.
 • Kontaktet Universitetsbiblioteket for å høre om de tilbyr noen digitale ressurser vi kan benytte oss av. Ikke fått svar ennå.
 • Bruk av Google Books og tilhørende API for å hente ned metadata om bøker. Veldig varierende hvor mye info som er tilgjengelig fra bok til bok, så dette er nok ikke veien å gå.
 • No labels