Child pages
  • 2016.09.26
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Audun

- Begynt å se på overlapp
- Nltk
- Koden ligger på github (audunliberg)
- Backbone for preprosessering fra IME-api'et
- Tokenize, fjerne stop words, stemming etc
- Har basic sammenligning på plass, som sjekker ut overlappende key words
- Rune foreslår å sammenigne både på norsk og engelsk description
- Rune foreslår å liste opp keywords som matches
- Fremover: Taxonomy for engelsk description
- Ikke skrevet så mye, kommer til å gjøre det fremover

 

Truls og Lars

- Skal bruke rapporter fra utveksling men mangler tilgang til data
- Bruker tid på å lære seg MyCBR
- Satt opp en Django app
- Plan: Gjør om hver rapport til en case (ha et stort pool med cases)
- Får bruker til skrive inn input felter, matche med det de har i databasen
- Ønsker å unngå prosessere tekst
- Vurderer å lage f.eks beslutningssystem
- Innspill fra Rune: ta med fag-forslag (hvilke fag bør man ta)
Plan videre:
- Bygg opp db med rapporter
- Representere rapport som case
- Bruker ta tid på MyCBR

 

Andreas og Magnus

- Har hentet ned alle fag fra IME-API'et
- Bygget en enkel DAG basert på anbefalte forkunskaper
- Skrevet en REST-server + en React-app til å vise frem data
- Rune foreslår å skille på forkunnskapskrav og anbefalte forkunskaper
- Ikke skrevet så mye, men tatt litt notater
- Fortsetter med sammenligning av pensum. Ser om det finnes en oversikt over table of content for bøker online

 

 

  • No labels