Child pages
  • Opprette sider og lenker
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Et veldig nyttig aspekt med Confluence er at sider kan opprettes raskt basert på lenker.

Opprette nye sider gjennom lenker

Det er to måter å opprette nye sider:

  • Den første er å trykke 'Add Page' i menyen. Du vil finne detaljerte instruksjoner i veiledningen i dette spacet.
  • Den andre er å lenke en ny side til en eksisterende. Bare klikk på 'Edit' lenka og ved å bruke Wiki Markup, skriver du inn følgende:
    [my new page]
    
    Dette vil resultere i: my new page.

Den røde, understrekede teksten indikerer at du ved å klikke på den vil få muligheten til å opprette en ny side.

Du kan lese mer om Wiki Markup i dokumentasjonen.

Sider kan ha "barn"

Sider kan ha "barn". Slike relasjoner til andre sider er nyttig for å vise logiske sammenhenger mellom sider, slik som vi har gjort med alle sidene i dette demonstrasjonsspacet.

Det er opp til deg hvilken mening du vil at sidehierarkiene skal representere. En enkel bruk er måten innholdsfortegnelsen i en bok fungerer, hvor hvert kapittel viser hvilke sider som er knyttet til den.

Wikis skiller seg fra den klassiske notasjonen i en bok, og det er derfor på sin plass å tenke litt videre og eksperimentere med hvordan innhold kan presenteres på en nyttig måte

Denne dokumentasjonen på venstresida er en kortversjon av online dokumentasjonen creating pages and links.

Du vil også finne dokumentasjonen page families nyttig.

  • No labels