Child pages
 • Opprette en ny Wiki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Når noen bestiller en wiki (eller et space som det heter i Confluence-terminologi) må følgende gjøres:

Ta kontakt via orakel@ntnu.no.

 • Gi beskjed om hvilket navn som skal settes på spacet/wikien
 • Angi hvem som skal være administrator for spacet
  • I standardoppsettes skilles det mellom to grupper ('spacenavn-users' og 'spacenavn-administrators'). Disse blir tilgjengeliggjort i menypunktet 'Administrer brukere/grupper'
  • Standard rettigheter blir at 'spacenavn-users' skal ha skriverettigheter og 'spacenavn-administrators' skal ha adminrettigheter
  • Spaceadministrator kan selv opprette nye grupper via menypunktet 'Administrer brukere/grupper'
 • Skriv kort om hva som er formålet med wikien.

Hvordan få opprettet eksterne brukere?

Eksterne brukere opprettes ved at wiki-administrator sender fullt navn og e-postadresse orakel@ntnu.no.

Brukernavnet på disse brukerne vil da være e-postadressen. De eksterne brukerne får tilsendt e-post med lenke for å sette passord.

Det er wiki-administratorene sitt ansvar å sørge for at disse brukerne forholder seg til NTNU sine retningslinjer for bruk av IT. Når en slik bruker blir tatt i bruk, har brukeren implisitt godtatt IT-reglementet ved NTNU. NTNU IT forbeholder seg retten til å stenge ute brukere som bryter disse retningslinjene.

 • No labels