Child pages
  • Legge kommentar til en side
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nå kan du legge en kommentar til siden du opprettet. (Se Lage en side.)

  1. Gå til din nye side.
    (tick) For assistanse mht. å finne siden, se Bruke Dashboard tidligere i denne hjelpesekvensen.

  2. Klikk på 'Add Comment' lenken nederst på siden.


  3. 'Rich Text' området vises på bunnen av siden.


  4. Skriv inn en kommentar.

  5. Klikk på 'Post' knappen.

  6. Din kommentar vises nå på bunnen av siden, sammen med ditt navn, profilbildet (se Oppdater din brukerprofil) og tidspunkten kommentaren ble lagt til.


Posting av kommentarer i Confluence gjør det mulig for deg og dine kollegaer å holde i gang diskusjonene inni wiki'n. Du kan ofte bruke Wiki'n istedet for epost, f.eks.


   

I denne hjelpesekvensen:

  • No labels