Child pages
 • Legge innhold til en side
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I det forrige steget, laget du en side med noe eksempelinnhold. Nå skal du editere siden du laget og legge til mer innhold.

Åpne siden for editering

 1. Dersom du ikke allerede viser siden, gå til siden du ønsker å endre på.

 2. Klikk på 'Edit' knappen på siden du ønsker å editere. Knappen ser slik ut:


 3. Klikk på en tom linje i det store 'Rich Text' området, under symbolene 'B I U'.


 4. Trykk inn 'Enter' knappen to ganger for å lage 2 nye linjer.

Sette inn et bilde

 1. Klikk på 'Insert Image' ikonet på din side.


 2. 'Insert Image' vil nå vises. Klikk på 'Browse' knappen.


 3. Et popup vindu vil nå vises. Velg en billedfil fra din datamaskin eller ditt nettverk. 

 4. I 'Insert Image' vinduet, klikker du på 'Attach' knappen.

 5. Bildet ditt vil nå vises i 'Insert Image' vinduet. Klikk på bildet du nettopp la inn og sørg for at filnavnet vises i 'Filename' boksen.


 6. Klikk på 'OK' knappen.

 7. Ditt valgte bilde vil nå vises på siden.

For mer informasjon omkring arbeid med bilder, se i dokumentasjonen.

Sette inn en lenke

 1. Press på 'Enter' knappen to ganger for å lage 2 eller flere linjer.

 2. Skriv inn følgende setning: 'What is a wiki?'.

 3. Marker ordet 'wiki', så klikker du på 'Insert Link' ikonet på din side.


 4. 'Link Properties' vinduet vil nå vises.


 5. I 'Link' boksen, skriver du 'http://www.atlassian.com/software/confluence/wiki.jsp'.

 6. Klikk på 'OK' knappen.

 7. Ordet 'wiki' er nå en link.


For mer informasjon omkring lenker, se dokumentasjonen.

Sette inn en tabell

 1. Trykk på 'Enter' knappen to ganger for å lage to eller flere nye linjer.

 2. Klikk på 'Insert Table' ikonet på siden.


 3. 'Insert/Modify Table' vinduet vises. Klikk på 'Insert' knappen.


 4. En tabell med 2 rader og 2 kolonner vises på sida.


 5. Klikk på kolonne overskriftene eller andre tabell-celler for å legge til innhold i tabellen.


For mer informasjon for å jobbe med tabeller, se dokumentasjonen.

Lagre dine endringer

 1. Klikk på 'Save' knappen for å lagre sida.

Disse instruksjonene forventer at du bruker Rik Tekst editor.

Dersom du bruker Wiki Markup istedet, se nærmere på dokumentasjonen working with images, working with links and working with tables.


   

I denne hjelpesekvensen:

 • No labels