Child pages
 • Lage en side
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nå kan du lage en ny side i ditt nye space.

(tick) Tips: Gjør disse instruksjonene i ditt nye nettleser-vindu som du nettopp åpnet. (Se Lage et space).

 1. Under 'Add' menyen, velg 'Page'.


 2. En ny blank side vises.


 3. Klikk i boksen nært toppen av skjermbildet, hvor ordene 'New Page' vises. Ordene 'New Page' vil forsvinne. Skriv inn en tittel for siden (f.eks. 'About this space').


 4. Klikk i det store 'Rich Text' området, under symbolene 'B I U'. Skriv inn en setning eller to (dvs. en beskrivelse av ditt space).


 5. Trykk 'Enter' knappen to ganger for å lage to nye linjer.

 6. Velg 'Heading 2' fra 'Format' boksen ovenfor 'Rich Text' området, så skriv inn 'This is a big heading'.


 7. Trykk 'Enter' knappen to eller ganger for å lage to eller flere nye linjer.

 8. Velg 'Heading 5' fra 'Format' boksen, så skriver du inn 'This is a small heading'.

  (tick) Under 'Rich Text' området vil du finne sidens Location, Restrictions og Labels. Du trenger ikke å endre noe av dette på nåværende tidspunkt.

 9. Klikk på 'Save' knappen.

 10. Du kan nå se din nylig opprettede side.
 11. NB! Kopiering av tekst direkte fra f.eks. Word vil føre med seg en del "formatteringstagger" og er derfor ikke å anbefale.

Denne hjelpesekvensen introduserer deg til Confluence Rik Tekst editor, som er lik teksteditorer du kanskje har brukt i andre programmer. Alterntativt kan du bruke Wiki Markup (et enkelt formatteringsspråk kjent som Confluence Notasjon). En kjapp hjelp i notasjonen, Notation Help, vises til høyre i skjermbildet når du velger 'Wiki Markup' editerings fanen. Du kan så klikke på 'full notation guide' lenka for å vise full Notation Guide. For mer informasjon om Confluence Notasjonen, se dokumentasjonen.


   

I denne hjelpesekvensen:

 • No labels