Child pages
  • Info til Confluence space administratorer
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ:

 


Space Administration

En space administrator er en bruker med 'Space Admin' rettighetene for spacet. Disse rettighetene er tildelt av space administrator via Space Administration skjermbildet. Personen som laget spacet er automatisk administrator til det aktuelle spacet.

En space administrator har rettigheter til å gjøre hva som helst i spacet uavhengig av andre innstillinger. Space administratorer er ansvarlige for håndtering av spacet og dets innhold. Merk at side-rettigheter har annen innvirkning på space administratorer enn andre brukere.

Space administrators kan:

  • vise alt innhold i spacet. Dersom det er side rettigheter som forbyr visning av en side til en spesifikk bruker, eller gruppe hvor space admin ikke er medlem, kan space admin fortsatt vise siden ved å fjerne denne restriksjonen.
  • editere innhold på enhver side i spacet
  • fjerne restriksjoner på envher side i spacet (ved å bruke Space Administration interface).
  • gi seg selv tilganger til andre space rettigheter

 

1) Velg "Space administrator" under "Administration" i "Edit"-menyen. Merk at menystrukturen kan være ulik for ulike tema/layouts. Dersom valget ikke vises, kan det hende du ikke har de nødvendige rettigheter.

2) En space administrator kan bl.a. endre tilgangsrettigheter til spacet, endre detaljer, knytte til mailkontoer og endre tema/layout.


Grupperadministrasjon

Skrivetilgang og administratortilgang til et space styres vha. grupper.

  • Når et space blir opprettet vil det samtidig opprettes to grupper; 'spacenavn-users' og 'spacenavn-administrators'.
  • I 'spacenavn-users' vil en vanligvis legge til de brukerne som skal ha skrivetilgang til spacet.
  • I 'spacenavn-administrators' vil en vanligvis legge til de brukerne som skal ha administrasjonsrettigheter til spacet.
  • Grensesnittet for å legge til eller fjerne brukere fra grupper finner du via menypunktet Manage Users/Groups. Dette grensesnittet er rimelig selvforklarende. Du kan opprette nye grupper på formen spacenavn-gruppenavn og legge til/fjerne brukere fra grupper tilhørende ditt space.
  • Brukere som har fått endret tilgang må logge av og på wiki'en for at endringene skal tre i kraft.

Globale settings for Confluence uavhengig av space

Globale settings i Confluence.pdf