Child pages
 • Formatere innhold
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Confluencesider er skrevet i et enkelt markup språk basert på Textile.


Komplett guide til notasjonen finner du her.

Her er et kort eksempel på typisk markup:

Confluence Markup

Titler kan enkelt opprettes ved å bruke

h3. Confluence Markup

Tekst

Tekst kan være vektlagt, fet, sitert, slettet, innrykket, brukt som hevet skrift eller som senket skrift, fast tegnavstand, brukt som %a span%

.

Tekst kan være _emphasised_, *bolded*, ??cited??, -deleted-, +inserted+, brukt som ^superscript^ eller som ~subscript~,
{{monospaced}}, brukt som %spenne over%

Farger

Du kan spesifisere farger ved å skrive inn navnet på fargen i 'color' macro: blue, orange,
green, red, purple, osv.

eller du kan spesifisere en RGB verdi hexadecimalt.

Du kan spesisifisere farger ved å skrive inn navnet på fargen i 'color' macro: {color:blue}blue{color}, {color:orange}orange{color},
{color:green}green{color}, {color:red}red{color}, {color:purple}purple{color}, osv.

Eller du kan psesifisere en RGB verdi i {color:#33cccc}hexadecimal{color}.

Lister

Lister kan være "bullets" eller nummerert:

 • Typer av markup
  • Test 1
  • Test 2
  • Test 3
  • Test 4
 • Typer av markup
  1. Test 1
  2. Test 2
  3. Test 3
  4. Test 4
* Typer av markup
** Test 1
** Test 2
** Test 3
** Test 4

* Typer av markup
*# Test 1
*# Test 2
*# Test 3
*# Test 4

Tabeller

Bruk pipe-tegnet for å bygge tabeller raskt.

Name

Office

Alice

01

Bob

23

Cathy

45

|| Name || Office ||
| Alice |  01  |
|  Bob  |  23  |
| Cathy |  45  |

Confluence Markup er veldig enkel å lære og bruke. Til venstre vil du finn en oversikt over markup, men ikke en fullstendig en. Det er nok for å komme i gang. For flere detaljer, sjekk ut online dokumentasjonen for Confluence Markup.

For de som preferer det, tilbyr Confluence en WYSIWYG editor

(tick) Når man editerer i Wiki markup modus, vises en notasjons veiledning til høyre i skjermbildet.

 • No labels