Child pages
  • Arkivere epost
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Confluence kan arkivere epost — som er nyttig for å spore informasjon over en lang periode, og for å permanent referere til eposter fra dokumenter.


Email arkivering tilatter deg å:

  • Beholde en historikk av interaksjoner med dine klienter, kollegaer eller venner.
  • Referere til epost-innhold når du oppretter Confluence-innhold.
  • Sentralisere en kommunikasjonsform i Confluence.

Epost arkivering er diskutert i mer detalj i dokumentasjonen.

  • No labels