Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RSS brukes vanligvis for å varsle brukere om nyheter og oppdateringer på et nettsted. Confluence leser RSS og har mulighet for å generere RSS. Den lar deg være oppdatert om andre hendelser samt muligheten for å fortelle noen av dine egne.

Vise RSS fra andre nettsteder

Dersom en annen side publiserer en RSS feed, kan du inkludere dens innhold i en Confluence side ved å inkludere 'RSS' macro i sida.

Her er det eksempel på koden for åvise en RSS som er publisert av BBC:

... som gir: 

BBC News - World
(The latest stories from the World section of the BBC News web site.)
Search for S Korea ferry passengers
Emergency services continue to search overnight for almost 300 people unaccounted for after a ferry carrying 459 people sank off South Korea.
Ukraine military column 'disarmed'
Ukraine's defence ministry says six of its armoured vehicles have been seized by pro-Russian militants, amid mounting tension in eastern Ukraine.
Reeva Steenkamp shot in 'rapid fire'
The girlfriend of South African athlete Oscar Pistorius was shot in quick succession, a forensics expert says, contradicting police ballistics testimony.
Pakistan Taliban end ceasefire
The Pakistani Taliban say they will not extend a ceasefire with the government announced last month, but will remain committed to peace talks.
Head of oldest African park shot
The Belgian director of Africa's oldest national park - Virunga in the Democratic Republic of Congo - is shot and wounded in an ambush.

Abonnere på Confluence-oppdateringer via RSS

Confluence kan også produsere RSS slik at du kan abonnere på (via en RSS nyhetsleser) for å bli underrettet om nytt eller oppdatert innhold i Confluence nettstedet.

Confluence kan automatisk generere RSS feeds for:

  • Nyhets blogg
  • Nye sider
  • Oppdatering av sider
  • Nye kommentarer

Det er to enkle måter å abonnere på Confluence's RSS feeds:

  1. Confluence tilbyr flere pre-definerte RSS feeds for hvert space. Du kan finne disse ved å velge 'Browse', 'Advanced', 'RSS'.
  2. En RSS Feed Builder er også tilgjengelig, dersom du ønsker å lage en egentilpasset feed. Vennligst se dokumentasjonen for mer detaljer.

I Confluence kan du både vise og abonnere på RSS feeds.

Vise RSS Feeds
Ved å inkludere en ekstern RSS feed på din Confluence side, kan du automatisk vise de siste nyheter fra kilder utenfor Confluence.

Abonnnere på RSS Feeds
Ved å abonnere på RSS feeds som er generert av Confluence, kan du automatisk bli informert om endringer og oppdateringer på sider i Confluence.

Til venstre er en kjapp introduksjon til bruk av RSS i Confluence. For mer informasjon se dokumentasjonen.

Labels
  • None