Child pages
  • Forelesningsplan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TFE4120 Elektromagnetisme – foreløpig forelesningsplan 2018 (oppdateres underveis i semesteret)

Utrolig morsom side med illustrative eksempler på bl.a. elektriske/magnetiske felt: falstad.com

Oppsummeringsark fra forelesningene så langt:

 

 Kompakt oppsummering - hva har vi lært så langt? 

Kap 1 & 2 :Kap 3 :Kap 4 :

 


Uke 2:
Ma 8/1-18: Introduksjon. Vektoranalyse. (Kap. 1) 
Tir  9/1-18: Videre på vektoranalyse (Kap. 1), Oppstart Elektrostatikk (Kap. 2) Oppsummering Forelesning #1-2

Uke 3: 
Ma 15/1-18: Videre på Coulombs lov, superposisjon og E-felt (2.1) Oppsummering Forelesning #3
Tir  16/1-18: Skalarpotensial for konservative felt, Spenning, Kirchhoffs spenningslov, Ekvipotensialflater, Elektrisk dipol (2.2) Oppsummering Forelesning #4

Uke 4:
Ma 22/1-18: Gauss' lov (2.3)  Oppsummering Forelesning #5
Ti   23/1-18: Dielektriske medier, Gauss’ lov i et medium (2.4)    Oppsummering Forelesning #6     Utregning: Coax m/diel. medium - KLADD     Video: Statisk Gråpus      Video: Magic Linjal

 

 

Uke 5:
Ma 29/1-18: Grensebetingelser for E og D (2.5)   Poissons og Laplace' likning (2.6)   Oppsummering Forelesning #7
Ti   30/1-18: Forts. Poissons og Laplace' ligning (2.6), Ideelle ledere; Faraydaybur (2.7)    Oppsummering Forelesning #8

 

Uke 6:
Ma 5/2-18: Forts. Ideelle ledere; lyn, speilladningsmetoden (2.7)  Kapasitans (2.8)    Oppsummering Forelesning #9
Ti   6/2-18: Forts. Kapasitans; Energi i elektriske felt (2.9)    
 Oppsummering Forelesning #10

Uke 7: 
Ma 12/2-18: Strøm, strømtetthet, tap, resistans og ladningsbevarelse (2.10);   Gjennomgang av utvalgte eksamensoppgaver og/eller ønskeøvingsoppgaver     Oppsummering Forelesning #11
Ti   13/2-18: Gjennomgang av utvalgte eksamensoppgaver og/eller ønskeøvingsoppgaver     Trudes kladd: Øving4 2018 - Oppgave 1     Trudes kladd: Eksamen Sommer 2017 - Oppgave 1

Uke 8:
Forelesningsfri (smile) 
Teoriøving til vanlig tid

Uke 9: 
Ma 26/2-18: Oppstart Magnetostatikk (Kap. 3)  Magnetisk kraft, Biot-Savarts lov og strømelementer (3.1)   Oppsummering Forelesning #13
Ti   27/2-18: Lorenz-kraft, Hall-effekt, Magnetiske krefter og moment (3.2); Fluks, vektorpotensial (3.3)    Oppsummering Forelesning #14
On 28/2-18: Veiledning øving 7 (tom. 3.1)

Uke 10: 
Ma 5/3-18: Forts. Fluks, vektorpotensial (3.3); Amperes lov for konstante strømmer (3.4)  Oppsummering Forelesning #15
Ti   6/3-18: Magnetiske felt i materialer (3.5)    Oppsummering Forelesning #16
On 7/3-18: Veiledning øving 8 (tom. 3.4)

Uke 11: 
Ma 12/3-18: Grensebetingelser for B og H (3.6); Magnetiske materialer (3.7)  Magnetiske kretser (3.8)     Oppsummering Forelesning #17
Ti   13/3-18: Forts: Magnetiske kretser (3.8);  Oppstart Elektrodynamikk (Kap. 4)  Emf (4.1);  Faradays induksjonslov (4.2);  Krets (4.3)   Oppsummering Forelesning #18
On 14/3-18: Veiledning øving 9 (ferdig kap. 3)

Uke 12 - Gjesteforeleser hele uka: Johannes Skaar - as seen on Youtube (smile) : 
Ma 19/3-18: Forts. Krets (4.3);  Selvinduktans og gjensidig induktans (4.4)     Oppsummering Forelesning #19
Ti   20/3-18: Forts: Selvinduktans og gjensidig induktans (4.4)    Oppsummering Forelesning #20
Teori for laboppgavene: Musikkens fysikk (eget notat). Demonstrasjon med piano og datamaskin. Demonstrasjon med superleder og magnet
On 21/3-18: Veiledning øving 10 (tom. 4.4)

Uke 13 & 14: 
Påskeferie (smile) 
On 4/4-18: Veiledning øving 11 (tom. 4.5)

 

Uke 15: 
Ma 9/4-18: Energi og krefter i magnetiske felt (4.5) - m/ eksempel fra øving 11   Oppsummering Forelesning #21
Ti 10/4-18: Forts. Energi og krefter i magnetiske felt (4.5);   Forskyvingsstrøm (4.6)     Oppsummering Forelesning #22
On 11/4-18: Veiledning øving 12 (tom. 4.7)

Uke 16: 
Ma 16/4-18: Maxwells ligninger - oppsummering (4.7);   Lorenzpotensialene og elektromagnetiske bølger (4.8)     Oppsummering Forelesning #23
Ti   17/4-18: Forts. Elektromagnetiske bølger (4.8);   Kvasistatikk* (4.9)     Oppsummering Forelesning #24
On 18/4-18: Veiledning ekstraøving (ferdig kompendiet)

Uke 17: 
Ma 23/4-18: Ingen forelesning
Ti   24/4-18: Poyntings vektor og planbølger* (4.10);   Oppsummering Forelesning #25
(Ti 24/4-18 er siste dag med ordinær undervisning)

Uke 18: 
Ti   1/5-18: Dette er jo en fridag.... 
On 2/5-18: Oppsummering av pensum med eksempler fra tidligere eksamensoppgaver HVIS det blir mer enn 20 påmeldte via Doodlepåmelding (smile)

Uke 19: 
Ti   8/5-18: Selvstudium / eksamensoppgaver m/veiledning ?? (TBD)

Uke 20-22: Eksamensperiode 
Spørretime en gang i løpet av denne perioden. Tidspunkt avtales nærmere
Onsd 30/5-18 : Lykke til på eksamen (smile)

Uke 32-33: Eksamensperiode kont. eksamen 
Spørretime kan avtales i forkant av kont. eksamen 

 

 

 

 

  • No labels