Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Om Tekna (og oss på NTNU)

Tekna har 88.000 medlemmer (7500 i Staten), derav ca. 13.000 studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 2000 medlemmer (+6000 studentmedlemmer). Desember 2021.

Tekna er den største foreningen i Akademikerne på NTNU.
Besøksaddresse: Rom 1202 og 1203 i PFI-bygget (Tekna-kontoret)
URL Lokalt: ntnu.no/tekna, Sentralt: tekna.no

Lønnsoppgjøret 2021

Se egen informasjonsside om årlige lønnsoppgjør på NTNU (2.5.1, klikk her).

Lønnsforhandlinger 2022


Midlertidige ansatte / Temporary employes

Tekna har satt fokus på midlertidige ansatte ved NTNU, inkludert stipendiater, postdoktorer og forskere. Her på nettsiden finnes mer informasjon om våre tiltak. Ta kontakt med styret og representanten for midlertidige ansatte ved spørsmål. 

Tekna are working for temporary employees at NTNU, including PhD candidates, postdoctoral fellows and researchers. See the page for more information, and do not hesitate to contact the board of Tekna NTNU and the PhD representative if you have questions. 

ENGLISH

Membership - benefits: https://www.tekna.no/en/member-benefits/why-become-a-member-of-a-trade-union/

Salary negotiations: https://www.tekna.no/en/salary-and-negotiations/doctoral-education-phd/

Tekna Styremøter 2019-2022

Annenhver fredag i oddetalluker fra kl 1000-1200.


Søk i Tekna-wiki:

Aktuelt 2022

IDF SESAM-møter

  • Avholdes hver/annenhver uke, for Informasjon, Drøfting og Forhandling i Sentralt Samarbeidsutvalg.

Høringsuttalelser

TEKNA NTNU I MEDIA

 Vet du om noen som burde bli Tekna-medlem? Her ser du din vervepremie

Tekna kjemper for deg og faget du brenner for

Opprop

https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen

https://www.opprop.net/nei_til_kontorlandsskap_i_hoyere_utdanning
  • No labels