Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Styret i Teknas Etatsforening ved NTNU

  • For å sende mail til alle i styret, bruk styret@tekna.ntnu.no
  • VIKTIG: 

    styret@tekna.ntnu.no er flyttet til nytt mail-system 1/1-21... Trykk her!

   Steinar Kaarø, 15. desember 2020, 16:25

   Når vi nå sletter objektene for aliasene, så vil de tilhørende microsoft-adressene slutte å fungere, og du vil dermed få en feilmelding.

   Du (og alle andre ved NTNU som en eller annen gang har sendt til styret eller alle) må derfor gjøre følgende:

   Start en ny e-post og begynn å skrive inn e-postadressen: styret@tekna.ntnu.no
   Når det kommer opp et forslag (autofullfør), så klikk på krysset ved siden av det.
   Dette må gjøres med begge de to adressene.
   Deretter kan du sende som normalt til de to adressene.

Varamedlem Trondheim

 • Finn Arve Aagesen, professor emeritus, Inst for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, IE
 • Øystein Risa, instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, MH

Valgkomité

Styremøter

Styremøter Tekna NTNU

Representanter som kan hjelpe til på fakultetene, sitter i diverse utvalg

 

 • No labels