Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Styret i Teknas Etatsforening ved NTNU

Varamedlem Trondheim

  • Finn Arve Aagesen, professor emeritus, Inst for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, IE
  • Øystein Risa, instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, MH

Valgkomité

Styremøter

Styremøter Tekna NTNU

Valgkomité

 Representanter som kan hjelpe til på fakultetene, sitter i diverse utvalg

 

  • No labels