Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informasjon under er kopiert fra SESAM-møter og referater på web

Informasjon / Drøfting / Forhandlinger - Sentralt Samarbeidsutvalg

SESAM-møtene i Styrerommet, Kontaktmøtene i møterom 201 (Hovedbygget, Gløshaugen). Forhandlingsmøtene i møterom Akrinn, 6. etg. (Kalvskinnet)

Sakspapirer til forhandlingsmøtene (2.5.3-saker) sendes Personalavdelingen senest 2 uker før møtene!

 • Mandag 21.08, kl 12 – 15 (2.5.3 Rydding etter fusjon)

 • Tirsdag 22.08, kl 0830 – 1130 (2.5.3 Rydding etter fusjon)

 • Fredag 15.09, kl. 0900 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3 RogP, innleveringsfrist: 01.09).

  • Fredag 29.09, kl. 0900 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 11.09). Bare Reserve?

 • Fredag 06.10, kl. 0800 – 1600 (Forhandlingsmøte 2.5.3 APS&AS, innleveringsfrist: 11.09). Kun de med Annen (Passende) Stilling.
 • Fredag 24.11, kl. 0900 – 11.30 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 10.11)

Høst 2017

Fredag 18.08, kl. 0800 – 1130 IDF (Styremøte tirs/ons 22/23.08). Rune og Øystein M

Fredag 25.08, kl. 0830 – 1100 IDF (Lederfunksjon vs stilling). Rune og Annette Ludvigsen

Fredag 01.09, kl. 9–10 (Kontaktmøte)

Fredag 08.09, kl. 0800 - 1130 IDF

Fredag 22.09, kl. 0800 – 1130 IDF (Styremøte onsdag 27.09 – reserve).

Onsdag 04.10, kl. 8-9 (Kontaktmøte)

Torsdag 19.10, kl. 9-11 (Kontaktmøte). Mulig forlengelse til SESAM uten Gunnar fra 10-1130?

Fredag 20.10, kl. 0800 – 1130 IDF (Styremøte onsdag 25.10). Org-Dir forfall.

Fredag 10.11, kl. 8-9 (Kontaktmøte)

Fredag, 03.11, kl. 0800 – 1130 IDF. Rektor forfall

Fredag 01.12, kl. 0800 – 1130 IDF (Styremøte tirs/ons 5/6.12).

Fredag 08.12, kl. 8-10 (Kontaktmøte). Mulig forlengelse til SESAM uten Rektor fra 10-1130

 


GAMLE MØTER (hvem var med) Vår 2017

Torsdag 19.01, kl. 0800 – 1100 SESAM (NTNU Styremøte onsdag 25.01). Finn Arve og Rune

Fredag 27.01, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Onsdag 08.02, kl. 0930 - 1130 SESAM (NTNU Styremøte onsdag 15.02 - reserve). Finn Arve og Rolf Kristian

Mandag 20.02, kl. 8-10 - Kontaktmøte

Fredag 10.03, kl. 0800 - 1100 SESAM (NTNU Styremøte torsdag 16.03). Finn Arve og Øystein M

Onsdag 15.03, kl. 10-12 – Kontaktmøte

Mandag 03.04, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Fredag 07.04, kl. 0800 – 1100 SESAM. Finn Arve og Øystein M

Fredag 21.04, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Onsdag 03.05, kl. 0800 – 1100 SESAM (NTNU Styremøte tirsdag 09.05 – reserve). Rune og Lisbeth

Fredag 12.05, kl. 8-10 – Kontaktmøte

Onsdag 18.05, kl. 0930 - 1130 SESAM (ekstraordinær). Rune Sætre og Rolf Kristian

Fredag 09.06, kl. 8-9 (10?) – Kontaktmøte Møterom 101
Fredag 09.06, kl. 0900 – 1130 SESAM (NTNU Styremøte onsdag 14.06). Rune og Rolf Kristian

Mandag 12.06, kl. 0800 – 1100 SESAM (NTNU Styremøte onsdag 14.06). Rune og Lisbeth

Fredag 16.06, kl. 0800 – 1100 SESAM. Rune og Sigurd

Fredag 23.06, kl. 8-10 - Kontaktmøte

2.5.3. Rune og Morten var på alle disse. Annette og Kari?

 • Fredag 17.02, kl. 0800 – 1100 (Forhandlingsmøte 2.5.3 – Innleveringsfrist: 03.02.17)

 • Fredag 05.05, kl. 0800 – 1100 (Forhandlingsmøte 2.5.3 – Innleveringsfrist: 21.04.17)
 • Tirsdag 20.06, kl. 1000 – 1300 (Forhandlingsmøte 2.5.3 – Innleveringsfrist: 06.06.17)

 

 • No labels