Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNHOLD

2019

Invitation “Temporary employment at NTNU – tips and tricks”

For IE, IV, NV & MH. Also arranged in Campus Gjøvik.
Gathering for temporary employees. Presentations can be found here.

 Les mer

Forhandlingsmøter (2.5.3)

  • Resultatene av 2.5.3-forhandlingene i 2017 (ekstraordinære) formidles fortløpende til de det gjelder. Tanken var å bruke årets mellomoppgjør til generelle tillegg, og så kjøre full runde med individuelle tillegg igjen i hovedoppgjøret neste år. Da har alle de nye lederne blitt bedre kjent med sine ansatte, og det er forhåpentligvis mye mer penger i potten igjen.

2018

  • Mandag 26.02, kl. 1000 – 13.30 (innleveringsfrist: 5/2).

  • Fredag  27.04, kl. 0800 – 1130 (innleveringsfrist: 9/4).
  • Fredag 05.10, kl. 0915 – 1130 (innleveringsfrist 15/9). Utgikk pga 2.5.1-forhandlinger

  • Fredag 07.12, kl. 09.00 – 11.30 (innleveringsfrist 15/11). Ekstraordinært møte 3/1-2019 for å bli ferdig med alle sakene

2017

  • Fredag 15.09, kl. 0900 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 31.08).
  • Fredag 29.09, kl. 0900 – 1130 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 14.09).

  • Fredag 6.10, kl 8 – 16(?) Forhandlingsmøte APS/AS, innleveringsfrist: 14.09. (Utlevering av oversikt over krav 21/9).

  • Fredag 24.11, kl. 0900 – 11.30 (Forhandlingsmøte 2.5.3, innleveringsfrist: 09.11)

Styremøter

2017 

Høringsuttalelser

2017

2016

I media

2017

http://www.universitetsavisa.no/ytring/2017/02/10/

Om-rektors-bruk-av-retorisk-anekdotisk-bevisførsel-63811.ece

http://www.universitetsavisa.no/ytring/2017/03/31/
Led-oss-ikke-inn-i-midlertidighet-65300.ece

http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/05/23/
Stipendiaters-begynnerlønn-synker-66520.ece

Arkiv 2000-2014

  • No labels