Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lokale forhandlinger ved NTNU 2014

Det vil bli holdt lokale forhandlinger ved NTNU i høst, og den økonomiske rammen for lønnsforhandlingene ble fastsatt i de sentrale tarifforhandlingene til 1,75% av lønnsmassen. Ved NTNU utgjør dette ca 46 MNOK .Virkningstidspunktet for lønnsforhandlingene er satt til 2014.8.1. Vi anmoder alle som søker om opprykk også å sende søknad til sin arbeidsgiver. Dersom både arbeidsgiver og Tekna fremmer ditt krav står du sterkere.

Vi ber om at søknad sendes ENTEN elektronisk til avt@tekna.no ELLER i papirform til Tekna. Ikke send både papir og elektronisk versjon. Adresse: Tekna, Høgskoleringen 6B. (Vi har flyttet fra Gamle kjemi til PFI).

Søknadsskjema i PDF-format: Vitenskapelig ansatte klikk her, teknisk-/administrativt ansatte klikk her. Skjema i Word-format: Vitenskapelig / TekniskAdm.

Vedr. skjema for teknisk-/adm.: Bruk det som måtte passe. Søknad kan også sendes i brevs form.

FRIST: Fredag 22. august. Vi oppfordrer dere til å sende kopi av kravet til deres instituttleder snarest mulig fordi noen av instituttene begynner å sende inn sine forslag til lønnstillegg i begynnelsen av neste uke (uke 34).

Årsmøte torsdag 12. desember 2013

Det innkalles til årsmøte i etatsforeningen torsdag 12. desember kl. 16:15 i EL-6, les mer i MøteinnkallingenStyrets årsberetning.

Referat fra årsmøtet (PDF).

Tekna for stipendiater

Tekna arbeider for å ivareta stipendatenes lønns- og arbeidsvilkår. Som stipendiat i Tekna betaler du kun 25 % av kontingenten, og har full tilgang til Teknas gode medlemstilbud som juridisk bistand, gunstige forsikringer mm.

Les mer om Teknas tilbud til stipendiater.

Årsmøte i Etatsforeningen 4. desember 2012

Referat (PDF).

Lønnsforhandlinger ved NTNU 2012 - innsending av lønnskrav innen 2012.08.31

For at vi skal ha et godt grunnlag i forhandlingene, er vi avhengig av at medlemmer gir oss relevant informasjon som kan brukes som argumenter i forhandling med arbeidsgiver. Alle medlemmer bør derfor sende inn utfylt kravskjema. I tillegg bør dere sende skjema til lokal arbeidsgiver eller på annen måte gi innspill til arbeidsgiver om hvorfor dere fortjener lønnsopprykk. Kriterier for vurdering av ansatte er gitt i NTNUs lønnspolitikk i kapittel 3 - se også kapittel 4 for beskrivelse av stillingene som brukes ved NTNU.

Kravskjema for vitenskapelig tilsatte
Kravskjema for teknisk/administrativt tilsatte

Utfylte kravskjema sendes pr epost til avt@tekna.no eller Tekna Etatsforening ved NTNU, Gamle kjemi, 7491 Trondheim og må være oss i hende innen 31. august

Lønnsforhandlinger ved NTNU 2010 - innsending av lønnskrav innen 2010.08.24 
For at vi skal ha et godt grunnlag i forhandlingene, er vi avhengig av at medlemmer gir oss relevant informasjon som kan brukes som argumenter i forhandling med arbeidsgiver. Alle medlemmer bør derfor sende inn utfylt kravskjema. I tillegg bør dere sende skjema til lokal arbeidsgiver eller på annen måte gi innspill til arbeidsgiver om hvorfor dere fortjener lønnsopprykk. Kriterier for vurdering av ansatte er gitt i NTNUs lønnspolitikk i kapittel 3 - se også kapittel 4 for beskrivelse av stillingene som brukes ved NTNU.

Kravskjema for vitenskapelig tilsatte
Kravskjema for teknisk/administrativt tilsatte

Utfylte kravskjema sendes pr epost til avt@tekna.no eller Tekna Etatsforening ved NTNU, Gamle kjemi, 7491 Trondheim og må være oss i hende innen 24. august

 


Lønnsforhandlinger ved NTNU 2008 - innsending av lønnskrav innen 2008.08.18 (2008.07.07)
For at vi skal ha et godt grunnlag i forhandlingene, er vi avhengig av at medlemmer gir oss relevant informasjon som kan brukes som argumenter i forhandling med arbeidsgiver. Alle medlemmer bør derfor sende inn utfylt kravskjema. I tillegg bør dere sende skjema til lokal arbeidsgiver eller på annen måte gi innspill til arbeidsgiver om hvorfor dere fortjener lønnsopprykk. Kriterier for vurdering av ansatte er gitt i NTNUs lønnspolitikk i kapittel 3 - se også kapittel 4 for beskrivelse av stillingene som brukes ved NTNU.

Kravskjema for vitenskapelig tilsatte
Kravskjema for teknisk/administrativt tilsatte

Utfylte kravskjema sendes pr epost til avt@tekna.no eller Tekna Etatsforening ved NTNU, Gamle kjemi, 7491 Trondheim og må være oss i hende innen 18. august

Brev til medlemmer om lokale forhandlinger 2008.

 


Årsmøte 27.11 (2007.11.15)
Årsmøtet i Tekna etatsforeningen ved NTNU holdes tirsdag 27. november kl 15.30 i Kjelhuset


Resultat av lokale forhandlinger 2007 (2007.11.15)
Protokoll fra lokale forhandlinger ved NTNU 2007


Lokale forhandlinger ved NTNU pågår nå (2007.06.06)
Vi er midt inne i de lokale forhandlingene ved NTNU, og resultatet vil sannsynligvis være klart til 1.juli. Frist for innsending av krav fra fagforeningene til arbeidsgiver var 29.mai. Tekna fremmet krav på de stillingsgrupper der vi har flest medlemmer, og det omfatter i første rekke professorer, førsteamanuenser, stipendiater og ingeniørstillinger. Potten er imidlertid liten - omlag en fjerdedel av det den var i 2006.


Lokale forhandlinger 2007 (2007.05.31)
I henhold til Hovedtariffavtalen i Staten er det avholdt forberedende møter mellom NTNU og hovedsammenslutningene samt NITO for å diskutere de lokale lønnsforhandlinger 2007.
Årets pott synes å bli på 7 - 8 mill. kr. Dette er vesentlig mindre enn potten i 2006, og er hovedgrunnen til at partene har blitt enige om at årets forhandlinger skal være gruppebasert.
Dette innebærer at individuelle søknader/krav ikke vil bli behandlet - og dermed ikke behøver å fremmes av ansatte.
Forhandlingene vil foregå sentralt, og ventes avsluttet innen virkningsdatoen for lokale forhandlinger, 1. juli 2007.

 

Protokoll fra årsmøtet 2006.11.29 (2007.03.15)
Årsmøteprotokoll

 

Resultat av lønnsforhandlinger ved NTNU er offentlig fredag 2006.11.17 kl 12.00 (2006.11.16)
Opplysninger om resultatet kan fås ved henvendelse til en av styremedlemmene.

 

Lønnsforhandlinger ved NTNU - innsending av lønnskrav (2006.08.17)
Etter Rikslønnsnemdas kjennelse er også Tekna klar for videre arbeid med lokale lønnsforhandlinger ved NTNU. Vi skal være med å forhandle om fordeling av den lokale potten på ca 28 mill. kroner. For at vi skal ha et godt grunnlag i forhandlingene, er vi avhengig av at medlemmer gir oss relevant informasjon som kan brukes som argumenter i forhandling med arbeidsgiver. Alle medlemmer bør derfor sende inn utfylt kravskjema. I tillegg bør dere sende skjema til lokal arbeidsgiver eller på annen måte gi innspill til arbeidsgiver om hvorfor dere fortjener lønnsopprykk. Kriterier for vurdering av ansatte er gitt i NTNUs lønnspolitikk i kapittel 3 - se også kapittel 4 for beskrivelse av stillingene som brukes ved NTNU.

Kravskjema for vitenskapelig tilsatte
Kravskjema for teknisk/administrativt tilsatte

Utfylte kravskjema sendes Tekna Etatsforening ved NTNU, Gamle kjemi, 7491 Trondheim eller på epost til avt@tekna.no og må være oss i hende innen 1. september

Les mer om lønnsoppgjøret for 2006.

 

Avklaring i lønnsoppgjøret for Akademikerne (2006.08.16)
Rikslønnsnemdas kjennelse er klar - Akademikerne får det samme som alle andre i Staten. Les Akademikernes kommentar

ÅRSMØTE I TEKNA ETATSFORENINGEN ved NTNU
Mandag 29.11 kl 15.15-18.30 i Magneten og EL-4 Elektrobygget
 (lagt inn 2004.11.17)
Program:

 • Bespisning (15.15-16.00). Påmelding til avt@tekna.no eller tlf 98374; gratis for Teknamedlemmer.
 • Årsmøtesaker: Konstituering. Årsberetning. Innkomne saker. Valg. 
 • Resultater fra lokale lønnsforhandlinger
 • KOMPETANSE OG FAGPROFIL TIL VÅR NYE REKTOR - "Er 'e så nøye 'a"?
  Debattinnledere: 
  - Professor Bjarne Foss 
  - Professor Ingeborg Sølvberg 
  - Professor Per Kristian Larsen

Dokumenter (pdf): InnkallingÅrsberetning og Valgkomiteens innstilling

 

Resultatet fra lokale forhandlinger ved NTNU er klart (2004.11.16)
Tekna/NTNU vil etterhvert sende brev til medlemmer som sendte krav til oss om resultet. De som ønsker å få vite resultatet før dette, kan henvende seg pr e-post eller tlf til Åse eller medlemmer av styret.

Frister og kravskjema for lokale forhandlinger 2004 (2004.08.17)
Frist for innsending av lønnskrav til Tekna er tirs 7.september

 • Kravskjema vitenskapelig tilsatte
 • Kravskjema teknisk/administrativt tilsatte

   

  Info om tariffoppgjøret 2004 (2004.06.01)
  Les mer

  Videre informasjon om konflikten gis på www.org.ntnu.no/akademikerne/(2004.05.25)

  IME-fakultetet rammes hvis det blir streik (2004.05.21)
  193 medlemmer av Tekna som er ansatt ved IME-fakultetet blir tatt ut i første pulje dersom det blir streik torsdag 27.mai. De som går først ut i en eventuell streik har fått varsel om dette pr e-post idag.

  NTNU rammes hvis det blir streik (2004.05.19)
  Akademikerne har varslet plassoppsigelse for sine medlemmer ved NTNU med virkning 27.mai. Dersom meklingen ikke fører til enighet, vil Akademiker-medlemmer ved NTNU tas ut i konflikt. Navnelister med de som tas ut i streik skal oversendes arbeidsgiver (departementet) 4 dager før første streikedag. Medlemmer i Tekna som vil bli tatt ut i streik, vil bli varslet pr e-post.

  Tariffoppgjøret 2004: Rettigheter og plikter i en streikesituasjon (2004.05.12)
  Det er brudd i lønnsforhandlingene, og vi er inne i en meklingsfase (pr 5.mai). Dersom det ikke oppnås enighet mellom Akademikerne og Staten innen meklingsfristen 26.mai, er streik et sannsynlig utfall.

  INFO OM EN EVENTUELL STREIK

   

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er nytt navn på foreningen (2004.01.01)

  Referat fra årsmøtet (2003.12.15)
  Referat fra årsmøtet er tilgjengelig

  Ny leder i NIFs etatsforening (2003.12.04)
  Karl Vincent Høiseth ble valgt til ny leder på årsmøtet 4.12. Høiseth er professor ved Inst. for konstruksjonsteknikk

  Resultat fra lokaleforhandlinger (2002.12.19)
  Alle MNIF som er med på listene vil få en epost med resultatet.
  Se også artikkel i Universitetsavisa

  Lokale lønnsforhandlinger er ferdigforhandlet (2002.12.16)
  Grunnet kvalitetssikring frigis ikke resultatet før torsdag 19.12 kl 08.00.

  Referat fra årsmøtet i etatsforeningen
  Referat fra årsmøtet 2002.11.26

  ÅRSMØTE I NIFs ETATSFORENING ved NTNU
  Tirsdag 26.11 kl 15.30 i Rådsrommet Elektrobygget
   (lagt inn 2002.11.14)
  Program:

  • 14.45 - 15.30 Bespisning. Påmelding til nif@nif.ntnu.no eller tlf 98374; gratis for MNIF.
  • 15.30 - 17.30 Debattmøte: 
   FRAMTIDIG BEHOV FOR SIVILINGENIØRER sett i lys av nedbyggingen av norsk industri.
   Innledning ved Bjørn Skallerud leder av NIFs etatsforening v/NTNU 
   Debattinnledere: 
   - Kåre Rygg Johnsen, NIFs Generalsekretær 
   - Åsmund Knutsen, spesialingeniør Aker Kværner Engineering / leder av NIF-P 
   - Reiel Folven, leder kontrollkomiteen, Bedriftsforbundet / patenting. Curo AS
  • 17.30 - 19.00 Årsmøte: Konstituering. Årsberetning. Innkomne saker. Valg. Navn på foreningen.
  Dokumenter (pdf): Innkalling til årsmøtetÅrsberetning 2002 og Valgkomiteens innstilling

   

  Lokale forhandlinger 2002 - kravfrist til NIF er 16.9 (2002.9.3)
  Størrelsen på årets pott det skal forhandles om er nesten 22 mill. kr. - over tre ganger fjorårets pott. Forhandlingene føres på grunnlag av krav fremsatt av arbeidsgiver og fagforeningene på enkeltpersoner. Hver ansatt det er fremsatt krav på, vurderes individuelt basert på kriterier gitt i NTNUs lønnspolitikk (kap. 2.1-2.4). 
  NIF-medlemer må sende inn krav på lønns-/stillingskodeendring <b. Les mer

  NTNUs lønnspolitikk revidert (2002.9.2)
  Word-dok

  Justeringsoppgjøret 2002 (2002.7.12)
  Les mer

  Framtidens ingeniørutdanning - Er sivilingeniøren passè? (2002.5.15)
  Åpent debattmøte i EL-2 (2. etg) Elektro torsdag 23. mai kl. 13 - 1500
  Les mer

  NIFs lønnsstatistikk pr 2001.9.1 (2001.12.3)
  Les mer

  Debattmøtet 29.11 Kompetanse versus Siv.ing.tittel (2001.11.30)
  Oppsummering fra debattmøtet i NTNUs nettavis. Bakgrunn og informasjon om møtet: les mer.

  Nytt styre for 2002 valgt på årsmøtet for NIF/NTNU (2001.11.30)
  Leder:
    Bjørn Helge Skallerud, professor - Inst. for mek, termo- og fluiddynamikk (gjenvalgt for 1 år)
  Styremedlemmer:
    Geir Ivar Soleng, senioringeniør, Inst. for konstruksjonsteknikk (ikke på valg)
    Magnar Hole, seksjonssjef, Kjemi og biologi (gjenvalgt for 2 år)
    Rolf André Bohne, stipendiat, Program for industriell økologi (valgt for 2 år)
    Ingeborg T. Sølvberg, professor, Inst. for datatekn. og infovitenskap (valgt for 2 år)
  Varamedlem:
    Reidar Eriksen, senioringeniør, Teknisk avdeling (valgt for 1 år)

  Lokale lønnsforhandlinger 2001 er ferdig (2001.11.15)
  Resultatet av de lokale lønnsforhandlinger er lagt ut på Innsida (intranett) fredag 16.11.

  Årsmøte holdes torsdag 29.11 kl 12.45 - 14.00 i Kjelhuset aud. Kjel-2 (2001.11.26)
  Program:

 • 12.00 - 12.45 Bespisning (påmelding på til nif@nif.ntnu.no eller tlf 98374.
 • 12.45 - 14.00 Årsmøte: Konstituering. Årsberetning. Valg. Lokale lønnsforhandlinger
 • 14.15 - 16.00 Åpent debattmøte: KOMPETANSE VERSUS SIV.ING.-TITTEL: Hva er viktigst ? 
  Dokumenter: Innkalling til årsmøtetValgkomiteens innstilling og Årsberetning

   

  Arne Asphjell er ny NIF-representant i LOSAM Sentraladministrasjonen (2001.10.4)
  LOSAM er Lokalt samarbeidsutvalg og (skal) finnes ved alle driftsenheter dvs fakultet, Sentraladm., Teknisk avdeling og UBiT. LOSAM ivaretar medbestemmelse etter Hovedavtalen som er nærmere beskrevet i Tilpasningsavtalen ved NTNU.

  Fagforeningene krever utsettelse av endring i fakultetsstruktur (2001.9.25)
  Lederne av de fire største fagforeningene har skrevet et brev til Kollegiet der de ber Kollegiet gjøre følgende vedtak:

  Utredningen av ny fakultetsstruktur videreføres og ferdigstilles i løpet av 2002. Det allerede utførte utredningsarbeid vil utgjøre en del av grunnlaget for prosessen. Arbeidet med reformering av instituttstrukturen tas over tid i neste kollegieperiode, med de berørte parter med i prosessen.
  Kollegiet skal behandle saken i sitt møte onsdag 26.9 kl. 10.00 (sakskart for møtet).
  Les om saken Adresseavisen

   

  NIFs høringsuttalelse til ny fakultetstruktur (2001.6.29)
  Les mer

  Lokale forhandlinger - innsending av krav (2001.9.5)
  Medlemmer som mener seg berettiget til høyere lønn og/eller endret stillingskode må sende begrunnede krav til Etatsforeningen innen fredag 14.9. Pottens størrelse er 6,03 mill.kr.
  Les mer

  NIFs lønnsstatistikk - registrering av lønnsopplysninger (2001.9.6)
  Norske Sivilingeniørers Forening innhenter hvert år lønnsopplysninger pr 1. september for sine medlemmer, og NIF vil også i år anbefale sine medlemmer å svare på Web-skjema. Svarfrist 2001.9.15.
  Les mer

  Teknobrønnen 7.9: Utdanning- og forskningsbevilgninger, gasskraft (2001.9.6)
  Åpent møte i Teknostallen med et rikspolitikerpanel som skal diskutere bevilgninger til utdanning og forskning - norsk forskning på internasjonalt nivå, alternative energikilder og gasskraft.
  Les mer

  Resultatet av lokale lønnsforhandlinger 2000 er klart (2000.12.14)
  Info hos Åse V. Tveit tlf 98374

  Lokale lønnsforhandlinger er ferdig forhandlet (2000.12.11)
  Resultatet frigis torsdag 14.12

  Etatsforeningens årsmøte (2000.11.29)
  holdes tirsdag 19.12 kl 15-18 i "Rådsrommet" i Elektrobygget

  Konkurransepotten ble på 1,6 mill kr til NTNU (2000.10.4)
  Den lokale potten det skal forhandles er dermed totalt 10,26 mill kr

  Vil du ha høyere lønn? Lokale forhandlinger 2000 (27.9)
  Les mer

  Skjema for vitenskapelig tilsatte til lokale forhandlinger 2000 er lagt ut (26.9)

  NTNUs lønnspolitikk er revidert (26.9)
  og ble ferdig behandlet på SESAM 15.9. Les mer

 • No labels