Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date

Attendees

Goals

 • Se hva som rører seg i EU, hva vår rektor ressponderer på
 • Er arbeids(miljø)loven under press?

Discussion items

TimeItemWhoNotes
2 timerSamarbeid i gangenHTV (Alle)
 • Hvilke saker skal tas opp
 • TPA
  • HR-politikken brukes nå (Hva med personalpolitikken?!)
 • Lønnspolitikken på MH er et annet dårlig eksempel.

GAMMELT
45min

OL i EU

Forsvinner EØS?

BrExit?

Knut Arne
Sanden

 • Historien i Trade Union House, Blvd Roi AlbertII
 • Minstelønn
 • Finanskrisen
 • Valg i Frankrike, Tyskland, ...
 • Ryan Air, Norwegian (må ryddes)
 • Junker (i Tyskland, kristent) skaper motvekt mot finansdepartementene for å holde kontroll på Euro. Vesteuropa ønsker ikke en slik "sosialistisk pillar"
 • inkludert Sverige, Danmark, ønsker ikke EØS med lovregulert EU-pensjon, og lovfestet EU-minstelønn
 • Brexit: Vikar-direktivet ble opplevd positivt i UK, negativt i Norge
 • Hjemmearbeid, likestilling, seniorpolitikk... Ingen nye bindende avtaler, men en del "frivillige avtaler", "guidelines"
 • "Illiberalt Demokrati". Struper tilgang til fakta (4. statsmakt). Polen/USA/Tyrkia/Ungarn kampen om høyesterett (3. statsmakt).
45min

Høyere utdanning

og forskning

Haldis Holst

Visegeneral-
sekretær

Education
International

 • Sintef, NTNU, Forskningsrådet, UiS olje-forskning
 • Louise (Danmark) er den som jobber med utdanningsspørsmål globalt.
 • UNESCO Recommendations for higher education and research (1997).
  • Det største problemet internasjonal utdanning har er midlertidighet.
  • Akademisk frihet er veldefinert, men under press. Antall saker øker
  • Ser mange enkeltindivider som kommer under press (akademiker og privat)
 • Får hjelp fra Amnesty International i de værste sakene (dødsstraff for spionasje)
 • Definerer "unntakstilstand" og medlemmer mister da retten til lønn, pensjon, ...
 • Open Access må følges opp. Likestilling
 • International Labor Organization (3-parts arbeid ferdig til 5. oktober)
 • Høyere utdanning er med i den nye "Educational Guidelines", for alle?
 • Sturla: NTNU skal revidere sin internasjonale handlingsplan (ikke et ord om ILO)

20min

+++

Oppnevning til råd og utvalg

Sturla og Gry

Rune (ref)

 • Sturla: Vi må bort fra Ad-hoc oppnevninger (både arbeidsgiver og "PFI").
 • Gry: Spesiell fokus på tilbakerapportering, og hvordan vi skiller når vi skal stille med tillitsvalgt vs. andre ansatte.

Følgende (fire) spørsmål stilles...

 • HovedAvtalen (HA) og tilsetningsavtalen sikrer vår rett til å være med (også tilpasningsavtalen).
  Alle Hovedorganisasjonenene bør få være med (4), eller er det nok med 2 slik som frem til nå?
  • MM: Viktig at det er mer enn 1 med. HA sier at vi skal ha medbestemmelse (hvilket punkt?), men klarer ikke det med papirer dagen før.
  • Iver: Utvalg lages for å arbeide hurtig, så sakspapirene finnes ikke enda. Bedre å holde seg unna, og ta det senere i SESAM heller.
   Vi må være litt proaktive å produsere egen tekst heller enn å sitte å vente på at
   Vi må være med der beslutninger (paragraf 16-19?) tas. Hold HTV unna utvalgsarbeid, delta heller fullt på SESAM, kontaktmøte.
  • Gry: Prosjektgruppa inneholdt mange (4), mange innspill.
   Børresen-utvalget ga mye hode-i-veggen og provoserte arbeidsgiver (AG).
   Ferdigskrevet tekst fra AG gjør at det bli forsvarsposisjon med en gang.
   Bedre å spille inn egne tekster, men krever at vi organiserer oss for å få til dette.
   Mandatet må komme først, eller skal gruppene lage sine egne mandat. 
  • Kristin: Vanskelig å sitte alene, men 2 er nok. Andre må bruke tiden på å skrive selv. Enighet om dette...
  • Heidi: Tenk over hvor HVO skal inn også.
  • Sturla: Utvalgsmøter må kunne sende ut sakspapirer lenge nok før møtet til at det er mulig å diskutere saken med "sine andre" før møtet.

 • Hvordan oppnevner vi de kandidatene som skal få være med i alle oppdukkende utvalg?
  Hvordan får vi kommunikassjon med de fagforeningene som ikke blir med. Løypemeldinger underveis er viktig.
  • Iver: HTV bør bruke tiden på annet enn alle oppdukkende utvalg (men skal inn i partsammensatte utvalg, etter HovedAvtalen HA).
   Kurs for de av våre medlemmer som stiller, bli offensive: Hva er et utvalg, et workshop, ... 
  • Morten M: Viktig å få med HTV (som er ansatt som det) som har kunnskap om avtaleverket
  • Kristin: Kan vi lage en pool som sier noe om hvem som kan hva, og som har sittet i hvilke LOSAM, fagfelt, ...?
   Kan vi i fellesskap arrangere noen "stor-LOSAM møter", så våre medlemmer også kan diskutere på tvers av organisasjonen.
   HVO kan lage oversikt over hvilke ansatte som har hvilke ferdigheter. 
  • Jon A: Må ikke slite ut HTV ved å prøve å "gjøre alt selv". Bra og aktivisere våre medlemmer også.
   Vi er det mest konsernlignende universitetet i Norge, med eksternt flertall i styret.  
  • Sturla: Lurt å skaffe oversikt over våre mulige kandidater for å spille inn til AG. "Hvilken hatt er på"?
   Vi trenger et årshjul som viser hvilket arbeid skal gjøres når. Vanskeligere å påvirke hvis man venter til teksten er skrevet.
   Vi må komme bort fra "ledelsesstyrt" medbestemmelse.
  • Actionpoint:
   • Lillian får inn oversikt fra leder av hver organisasjon (og 16 HVO) over potensielle medlemmer.
   • Planlegg et sommerarrangement før sankthans. Morten Kvamme finner tid og sted basert på alles kalender.
   • Kristin: Er det noen konkrete utvalg som trenger folk nå. Geir Hansen er for åpne landskap.
    • Sturla: Arbeidsplass-gruppa. Første møte mandag 0930 (Heidi er med, skal Rune være med? Eller Tekn-Adm person).
     - Iver stiller! (felles oppslutning om minst mulig åpne areal).
     For vitenskapelige ansatte, men alle stiller i møtet på mandag.
     Stipendiater, og vit-ansatte (ikke labber etc.). Kampen står mellom økonomi, kontor i fremtiden, umulig med alle på celle-kontor.
     Fokus på hva vi mener: Helse, konsentrasjon, være med å diskutere konstruktivt.
     Gry: Pass på at det ikke blir en kamp mellom professorer på cellekontor og administrative i areal (ref. AMU-seminaret). Bekymret.
     Hva er akseptabel kontorplass (for hver enkelt, ikke kategorisk).
     Iver: Tungt (professor-) utvalg. Styret har gjort et vedtak som står. Konsentrasjonsarbeid er det forståelse for.
     Heidi: I Elgesetergt 10 blir en del kontorlandskap (fra A-Å: små-celler, etc.). Noen foreslo store haller, med få muligheter for kontor.

 • Hvilke utvalg skal vi være med i, hva kan vi takke nei til?
  Er det vi, eller andre ansatte som skal inn i disse utvalgene
  • Iver: Børresen-utvalget var bra, rektor var tilstede.
  • Jon A: Se over.
  • Kristin: Vi må ikke glemme alle underforbundene. Det sitter mange der ute som har lyst til å være med.
  • Sturla: Viktig at vi orienterer underorganisasjonene. Hvem har tilgang til hva (ymse, sesam-papirer).
20minLokaler (i PFI?)Morten K

Er vi åpen for flytting? Hvor kan vi evt. flytte til?

Morten K: Eksempler på ting som ikke virker nå. BedriftHelseTjenestens (BHTs) plassering. Vi er lovt at det kommer mer frikjøpsmidler.

Heidi: Gløshaugen er opplagt alternativ. To egne møterom er viktig, men ikke selvsagt at vi kan bruke

Iver: Bra å være offensiv. Gløshaugen er bra logistisk sett. Vi må ha et møtested for alle foreningene. Se hvordan Arne springer opp/ned haugen.
Skal noe til å få en helt egen etasje i et annet bygg.
BHT kan kanskje være i nærheten av oss. Godt for våre medlemmer, godt for oss. Arbeidsmiljø er viktig. 

Kristin: Vi har blitt veldig mye større, flere medlemmer, har egentlig ikke nok plass der vi er. Vi kan be om større lokaler allerede nå.
Kan vi frigjøre de to Tekna-kontorene? Rune: Nei, det er ikke mulig å finne annet kontor til Åse akkurat nå.

Lillian/Kristin: Åse og kona til Bjørn S (Ingvild) trenger ikke sitte sammen med oss. Rune kan sjekke litt. De opprinnelige kontorene er muggsopp-befengt.

Gry: Vi må ha plass til flere tillitsvalgte enn vi har i dag. To nye personer på vei inn (Jon A og ...). Sykepleierforbundet ønssker seg også inn.
For dårlig luft i auditoriet i femte etasje. Det dukker stadig opp "gjester" fra Ålesund og Gjøvik.

Actionpoint: Heidi lager oversikt over (minimums-) behov for kontorer fremover hvis vi må flytte.

 Frikjøp/lønnspolitikk  

Action items

 •