Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Fakultet

Skriv en funksjon, «fakultet», som tar inn et tall og finner fakultet av tallet ved bruk av rekursjon.

Oppgave 2 - Fibonacci

Fibonacci tallene er definert rekursivt på følgende måte:

F1 = 1
F2 = 1
F1 = F(n-1)+F(n-2)

Skriv en funksjon, «fib», som tar inn n og finner det n’te fibonacci-tallet. Tegn også opp alle funksjons-evalueringene som gjøres når fib(5) kjøres.

Oppgave 3 - Pascals trekant

Skriv en funksjon som finner den n’te raden av pascals trekant. De første seks radene i pascals trekant vises i bildet under.

Oppgave 4 - Palindrom

Et palindrom er et uttrykk som gir samme resultat enten det leses fra høyre eller venstre. Skriv en rekursiv funksjon, «palindromTest» som tar inn en streng og returnerer True dersom det er et palindrom og False ellers.

Oppgave 5 - Minste element

Skriv en funksjon, «minElement», som tar inn en liste og finner det minste elementet ved bruk av rekursjon.

Oppgave 6 - Største element

Skriv en funksjon, «maxElement», som tar inn en liste og finner det største elementet ved bruk av rekursjon.

Oppgave 7 - Exponent

Skriv en funksjon, «exponent», som tar inn et tall og eksponenten det skal opphøyes i. Funksjonen skal bruke rekursjon til å opphøye tallet i eksponenten.

 

  • No labels