Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[ITGK forside[Foiler] [Pensum[Videoer[Øvinger] [Eksamensoppgaver] [Oppgavesamlinger] [Piazza 2017] [Ofte stilte spørsmål]

Teori-Forelesninger

DR = Digital Representasjon. HW = HardWare. Net = Nettverk. Alg = Algoritmer

UkeLærerTema / InnholdLast ned vedleggFeedback
35AlleBrukes til introduksjon av faget. Se programmerings-sidene for Python eller Matlab. Uke 35
36AlleBrukes til intensiv programmeringsundervisning for å komme fort i gang med øvingene. Se programmerings-sidene for Python  eller Matlab. Uke 36
37

Terje

HW: Datamaskinens oppbygning. Transistorer.Teori - Uke 37 Hardware.pdfUke 37
38TerjeHW: prosessorens 5 deler, primærminnets virkemåte, «Fetch-Execute» kretsløpet, eksterne enheter, operativsystemet.Teori - uke38 FetchExecute.pdfUke 38
39Anders/ Alf IngeDR: Tekst og tall (kapittel 7, side 61-86)

Uke39-digital-representasjon-del-1-Alf_Inge.pdf

Uke 39
40AndersDR: Sampling, lagringsformater og behandling av bilder og lyd (kapittel 8, side 87-121)Uke40 - digital-representasjon-del-2-2016.pdfUke 40
41Rune

Net Intro: Motivasjon, Trender, Internett historikk, Pålitelighet, feildeteksjon

Uke41 - Nettverk, del 1: Kap 1,2,8 (40s)

Uke 41
42Yngve

Net: LAN (Pakker, meldingskomponenter, topologier), IP protokollen (arkitektur, teknologisk utvikling, aksessteknologier)

Uke42 - Nettverk del 2: Kap 13,20,21 (36s)

Uke 42
43RuneNet: TCP, Krav til nett (Performance)
YouTube-video som forklarer forskjellen på båndbredde og forsinkelse
Uke43 - Nettverk_del 3: Kap 25, 27 (18s)Uke 43
44YngveNet: Nettverkssikkerhet, Internet of ThingsUke44 - Nettverk_del 4: Kap 29,32 (31s)Uke 44
45Alf Inge

Alg: kapittel 5 (foiler både for uke 45 og 46). Matlab-versjon (-M.pdf) og Python-versjon (-P.pdf)
(de to versjonene er nesten identiske, da programeksempler bruker pseudokode)

Teori-Algoritmer-M.pdf
Teori-Algoritmer-P.pdf

Uke 45
46AlleSe slides uke 45, fortsetter der vi avsluttet sist. Uke 46
47AlleTeoritimen denne uka brukes til oppsummering av programmering (Matlab/Python)Lysark i Programmerings-tabellen

 

Uke 47
48Alle

Teoritimen denne uka brukes forskjellig i de forskjellige parallellene. Anders vikarierer for Rune.

Piazza.com tilgjengelig for spørsmålUke 48

Python

UkeLærerFoilerInnholdLast ned vedleggTilbakemeldinger
35 Foiler Alf Inge ; GuttormIntroduksjon til faget og øvingsopplegget Uke 35
35 Foiler Alf Inge ; GuttormHva er IKT og sentrale begreper, IKT historie, ulike typer datamaskiner, forstå din egen datamaskinNotat-foiler-AIW 
35 Foiler Alf Inge ; Guttorm

Kap 1, 2.7: Omgivelse, prompt, program, kalkulator

Notat-Python-test-GS

Video: Aritmetiske operatorer (del 1)

Video: Aritmetiske operatorer (del 2)

 
36 

Foiler Alf Inge ;

Guttorm (rev. 4.9.)

 

Kap 2: Designe et program, skrive ut til skjermen, variable, lese fra tastatur

Video: Variable og tilordning

Video: Utskrift (del 1)

Video: Utskrift (del 2)

Video: Input fra tastatur

Prog-eksempel: Sylinder

Uke 36
37 

Foiler Alf Inge 

Guttorm (rev. 18.9.)

Kap 3: Betingelser og logiske uttrykk

Video: Betingelser, relasjonsoperatorer

Video: and,or,not - EKS: Skuddår 

Video: if-setning - Skuddår (Del 1)

Video: nøstet if-setning - Skuddår (Del 2)

Video: if-elif-else - Skuddår (Del 3)

Video: if-setning med and/or/not - Skuddår (Del 4)

Video: if-setninger - Skuddår (Del 5) - Komplett

Kode eksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Uke 37
38 

Foiler Guttorm

Foiler Alf Inge

Kap 4: Løkker (while-løkker og for-løkker):

Kodeeksempler Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm (rev.18.9.)

Video: For-løkker, div. småeksempler

Video: Løkker: for og while. Latterprogram

Uke 38
39 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Kap 5.1-5.7: Definisjon og bruk av enkle funksjoner.

Video: Enkle funksjoner - sang-eksempel

Video: Parameteroverføring (latterfunksjon)

Video: Lokale og globale variable (Fylkesmann)

Video: Parameteroverføring (Fylkesmann)

Python kode uke 39 Alf Inge

Kodeeksempler Guttorrm

Uke 39
40 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Kap 5.7-5.10: Funksjoner med retur og moduler

Video: Enkel funksjon med returverdi (sirkel)

Video: Funksjon Avrunding, Del 1

Video: Funksjon Avrunding, Del 2

Video: Funksjon/modul, norsk alfabetisk sammenlign

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Alf Inge

Uke 40
41 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Kap 7: Lister og tupler

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Alf Inge

Video: Løkker og lister (1) Lage lister

Video: Løkker og lister (2) Aggregering

Video: Løkker og lister (3) Enkle betingelser

Video: Løkker og lister (4) Mer betingelser

Video: Løkker og lister (5) Endre elementer

Video: Løkker og lister (6) Fjerne elementer

Video: Løkker og lister (7) Sette inn element

Video: Løkker og lister (8) Flette to lister

Video: Løkker og lister (9) To relaterte lister

Video: Løkker og lister (10) Indirekte oppslag

Video: Lister, kopiering, muterbarhet

Video: 2D-lister, matriser

Video: 2D-lister, matriseaddisjon

Video: tupler og modulo-funksjoner (LANG)

Uke 41
42 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Kap 8: Mer om strenger

(tar også noe mer om lister / 2D-lister hvis tid, siden dette er vanskeligere enn strenger)

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Alf Inge

Video: Strenger - Rotasjonskoding

Video: Strenger - Sangtekst med besifring (LANG)

Video: Strenger - Fornavn Etternavn

Uke 42
43 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Kap 6: Filer og unntak (exceptions)

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Alf Inge

Video: Fil, lesing EKS: Valutaanalyse

Video: Fil, unntaksbehandling (Valutaanalyse del 2)

Video: Fil,skriving (Valutaanalyse del 3)

Video: Fil, skriving, unntak (Valutaanalyse del 4)

Video: Unntakshåndtering (1) - enklest mulig

Uke 43
44 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Kap 9: Oppslagslister (dictionaries) og mengder (sets)

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Alf Inge

Video: Mengder. EKS: Fjellturer

Video: Dictionary, EKS: Morsesignaler

Video: Dictionary. EKS: Anagrammer

Video: Dictionary og serialisering. Anagrammer (2)

Uke 44
45 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Kap 12: Rekursjon, Algoritmer

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Alf Inge

Video: Rekursjon. EKS: Fakultet

Uke 45
46 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm

Lage et litt større system ved hjelp av Python og bruke alt av pensum i Python.

Kodeeksempel Alf Inge

Kodeeksempler Guttorm

Uke 46
47 

Foiler Alf Inge

Foiler Guttorm tirsdag

Foiler Guttorm fredag

Repetisjon av utvalgte tema i Python: Filbehandling, Dictionaries, 2D lister, Unntak/Exception

NB: I Guttorms forelesning fredag blir det også premieutdeling for Kahootene som har vært

(se slide #2). Hvis noen ikke har mulighet til å komme, er det lurt om de ber noen andre

hente premien for seg.

Kodeeksempler Guttorm

Kodeeksempler Alf Inge

Uke 47
47 Foiler Alf IngeFoiler fra spørretime i fagetKodeeksempel Alf Inge 
48  Eksamensperiode  

 

Øvingsforelesninger

UkeLærerFoilerInnholdLast ned vedleggTilbakemeldinger
35Orakelet Orakelkontoret stiller med info om IT på NTNU og
hjelp til installasjon av Python og oppsett på egen maskin.
Ta med egen PC. 
36Kristoffer

ovingforelesning0.pdf

Introduksjon. Praktisk informasjon. Operatorer kristoffer.hagen(at)idi.ntnu.no
37Kristofferovingforelesning1.pdfØving 1, Print, Input, Funksjoner  
38Kristofferovingforelesning2.pdfØving 2, Betingelse, if elif else, funksjoneroppgaver2.zip 
39Kristofferovingforelesning3.pdfØving 3, while- og for løkkeroppgaver3.zip 
40     
41Kristofferovingforelesning5.pdfØving 5, løkker og funksjoneroppgave5.zip 
42Kristofferovingforelesning6.pdfØving 6, lister og funksjoneroppgave6.zip 
43Kristofferovingforelesning7.pdfØving 7, lister, strenger, og funksjoneroppgave7.zip 
44     
45Kristofferovingsforelesning9.pdfØving 9, dictionaries, sets, I/Ooppgave9.zip 
46Kristofferovingsforelesning10-1.pdfØving 10, rekursjon, sudokuoppgave10.zip 
  • No labels