Skip to end of metadata
Go to start of metadata

fprintf er en funksjon som brukes til å vise strenger slik vi ønsker det. 

a = 1; % en variabel med et heltall
b = 2; % en variabel med et heltall
 
fprintf ('dette er et tall : %d, det er dette ogsaa : %d\n', a, b); 
  • %d betyr: her skal det settes inn ett tall.
  • \n betyr: her skal det settes inn et linjeskift.
  • \t kan brukes for å få "tab", altså ett innrykk. 

Rekkefølgen på a og b må ikke forveksles, da bytter de også plass i strengen. Påse at det er like mange %d / %s / %i som det er parametere.

  • No labels